MENU

AKTUALNOŚĆ

Szkolenie dla administratorów obiektów

30 października 2014

W dniach 29 i 30 października w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni zorganizowane zostało szkolenie dla administratorów obiektów instytucji państwowych oraz wielkopowierzchniowych centrów handlowych. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z postępowaniem w przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego. Organizatorami szkolenia było Starostwo Powiatowe, KP Policji oraz KP PSP we Wrześni.
W dwudniowym spotkaniu udział wzięły 53 osoby: administratorzy dużych obiektów handlowych oraz instytucji państwowych, w tym placówek oświatowych i urzędów. Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak:
• zasady alarmowania właściwych instytucji w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,

• zasady bezpiecznej ewakuacji,

• zasady postępowania w przypadku powstania pożaru oraz ochrona przeciwpożarowa obiektów,
• niebezpieczeństwo powodowane przez tlenek węgla.

Prelegentami byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak oraz starszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych – st. kpt. Piotr Trawiński.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP Policji we Wrześni - asp. szt. Krzysztof Szcześniak