MENU

AKTUALNOŚĆ

Potwierdzili posiadanie tytułu ratownika

30 marca 2017

21 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni oraz jeden strażak z Komendy Miejskiej PSP w Koninie przystąpiło w dniu wczorajszym – 29 marca do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Komisję egzaminacyjną w składzie:
• kpt. Jacek Chełstowski – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim – przewodniczący,
• st. sekc. Grzegorz Zaworski – Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – ratownik medyczny, członek komisji,
• bryg. Damian Jankowiak – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - przedstawiciel kierownika jednostki współpracującej z systemem, członek komisji:
powołał Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Piotr Trawiński
Egzamin składał się z dwóch części:
• części teoretycznej – testu pisemnego składającego się z 30 pytań,

• części praktycznej – polegającej na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach.

Wszyscy funkcjonariusze pozytywnie zaliczyli egzamin, przez co potwierdzili posiadanie uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: bryg. Damian Jankowiak