MENU

AKTUALNOŚĆ

Narada roczna

30 stycznia 2009

W dniu 30 stycznia 2009 roku w siedzibie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się narada roczna- podsumowująca zadania zrealizowane przez komendę w 2008 roku. W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:
- Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu- st. bryg. mgr inż. Wojciech Mendelak,
- Przewodniczący Rady Powiatu- Grzegorz Kaźmierczak,
- V-ce Starosta Wrzesiński- Paweł Guzik
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla- Roman Grychowski,
- Wójt Gminy Kołaczkowo- Wojciech Majchrzak,
- V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Miłosław- Błażej Pera,
- V-ce Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry- Roman Ejchorszt,
- Sekretarz Miasta i Gminy Września- Tadeusz Świątkiewicz,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wrześni dh Andrzej Janka oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP we Wrześni.

Na wstępie narady Komendant Powiatowy PSP we Wrześni bryg. mgr inż. Krzysztof Orzeł przedstawił realizację zadań finansowych i organizacyjno- kadrowych w komendzie w 2008 roku. W dalszej części narady wyznaczeni funkcjonariusze szczegółowo przedstawili zrealizowane zadania w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne. W części podsumowującej głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali bardzo dobrą współpracę z wrzesińską jednostką. Wielkopolski Komendant Wojewódzki wysoko ocenił funkcjonowanie Komendy i podziękował wrzesińskim strażakom za ich trud i rzetelność oraz omówił bieżące sprawy dotyczące PSP. Na zakończenie Komendant Powiatowy podziękował samorządowcom za aktywne wspieranie działalności wrzesińskiej straży pożarnej.