MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia w Sklejkach Orzechowo S.A.

29 września 2014

26 września ok. godz. 10:45 na składowisku tarcicy w Sklejkach Orzechowo S.A. wybucha pożar. Pracownik, który go zauważa, informuje o tym fakcie swych przełożonych a następnie przestępuje do akcji gaśniczej wykorzystując do tego celu 6 kg gaśnice proszkowe.

Rozpoczyna się ewakuacja pracowników z przyległej hali. Rozłączone zostaje główne zasilanie energii elektrycznej. Na miejsce pożaru przybywa samochód gaśniczy Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej a następnie dojeżdżają zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych Orzechowo, Czeszewo i Miłosław oraz JRG Września.
Do zadań strażaków należy m.in.:
• wprowadzić na halę zakładu rotę celem odnalezienia i szybkiej ewakuacji jednego z pracowników,

• udzielić poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy,

• doprowadzić do szybkiej lokalizacji pożaru a następnie ugaszenia składowiska tarcicy,

• zorganizować zasilanie wodne,
• przeprowadzić ewakuację poszkodowanego pracownika z suwnicy, który podczas opuszczania swego stanowiska pracy doznał złamania ręki.

Ocenie podlegały również takie elementy jak:
• organizacja łączności na terenie akcji,
• praca ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i umiejętność poruszania się w pomieszczeniach zadymionych,

• budowa stanowiska gaśniczych na drabinach,

• sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP.
Działaniom strażaków bacznie przyglądał się Komendant Powiatowy PSP we Wrześni oraz Prezes i Dyrektor Sklejek Orzechowo S.A.
Po zakończeniu wszyscy uczestnicy zgromadzili się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie gdzie poszczególni rozjemcy dokonali podsumowania ćwiczeń.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września