MENU

AKTUALNOŚĆ

Ratownictwo chemiczno – ekologiczne w zakresie podstawowym i przeniesienie SKKP

29 sierpnia 2014

Miesiąc sierpień upłynął strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej we Wrześni pod kątem szkoleń i ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:
• dojazd do miejsca zdarzenia i organizacja terenu akcji,
• sprzęt do ratownictwa chemicznego będący na wyposażeniu jednostki wraz z jego obsługą, zakresem stosowania i parametrami,
• dekontaminacja wstępna, budowa, i sprawianie kabiny dekontaminacyjnej,

• zdarzenia z udziałem LPG i acetylenu,
• pierwsza pomoc przy zatruciach wziewnych i oparzeniach chemicznych,
• bloki tematyczne realizowane podczas warsztatów z ratownictwa chemiczno – ekologicznego w zakresie podstawowym – „HAZMAT BASIC”.

W miesiącu sierpniu przeprowadzono również ćwiczenia aplikacyjno – praktyczne z zakresu przeniesienia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni w zapasowe miejsce pracy.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni