MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia w zakładzie MATEX

29 kwietnia 2011

W dniu 29 kwietnia przeprowadzono w zakładzie „Matex” Sp. z o.o. w Starczanowie (gmina Nekla) ćwiczenia zgrywające dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Manewry rozpoczęto ok. godz. 10.20. Przed przyjazdem zastępów straży pożarnej pracownicy zakładu zostali ewakuowani w wyznaczone do tego celu miejsce. Wśród losowo wybranych pracowników sprawdzono umiejętność użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomość lokalizacji głównego wyłącznika prądu i zasad postępowania w przypadku powstania pożaru. Celem ćwiczeń, na które zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Wrześni i Ochotniczej Straży Pożarnej z Nekli było m.in.:
• ocena przygotowania/zabezpieczenia zakładu na wypadek wystąpienia pożaru lub miejscowego zagrożenia,
• sprawdzenie gotowości bojowej podmiotów KSRG biorących udział w ćwiczeniach,
• sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP,
• sprawdzenie możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń,
• sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi,
• ocena przyjętego zamiaru taktycznego,
• sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodnie z określonymi procedurami.
Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń omówiono z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo p.pożarowe zakładu oraz strażakami uczestniczącymi w manewrach.
 

Zdjecia: KP PSP we Wrześni

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak