MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowano ubiegły rok

29 stycznia 2014

W dniu wczorajszym – 28 stycznia tradycyjnie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się narada roczna podsumowująca działalność wrzesińskich strażaków w 2013 roku. Gości w osobach: V-ce Starosty Wrzesińskiego Waldemara Grzegorka, Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – Naczelnika Wydziału Kadr mł. bryg. Macieja Brzezińskiego, wójta oraz burmistrzów z powiatu wrzesińskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzeja Janka, Z-cy Komendanta Powiatowego Policji – podinspektora Dariusza Michalaka oraz przedstawicieli lokalnej prasy powitał Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Robert Wojtkowiak. Następnie  przystąpił do podsumowania ubiegłorocznej działalności służby organizacyjno – kadrowej, finansowej i kontrolno – rozpoznawczej.


Po tym wystąpieniu głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak przedstawiając zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, kwatermistrzowsko – techniczne oraz działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. 


Jednymi z ważniejszych danych statystycznych przedstawianych na każdej naradzie jest ilość odnotowanych zdarzeń, w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej. I tak, w ubiegłym roku na terenie powiatu wrzesińskiego mieliśmy ogółem 660 zdarzeń czyli o 33 zdarzenia mniej niż w 2012 roku. Liczba pożarów spadła z 231 do 147, natomiast zwiększyła się ilość interwencji strażaków przy miejscowych zagrożeniach z 449 do 502. Zmniejszyła się również ilość fałszywych alarmów z 13 do 11.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał V-ce Starosta Wrzesiński – Waldemar Grzegorek. 


Następnie wysłuchano wystąpienia Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Macieja Brzezińskiego i Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzeja Janka.


Tekst i zdjęcia: st. kpt. Marek Mikołajczak