MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia w zakładzie Stomil Sp. z o.o. w Nekli

28 października 2010

W dniu wczorajszym (27 października) w Nekli w zakładzie Stomil Sp. z o.o. zajmującym się obróbką metali, w tym m.in. produkcją zaworów przeprowadzono ćwiczenia zgrywające dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Manewry poprzedzone zostały godzinnym zapoznaniem się z zakładem, podczas którego strażacy mogli poznać m.in. prowadzony proces technologiczny, lokalizację głównych wyłączników prądu, gazu, lokalizację składowanych materiałów niebezpiecznych, usytuowanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz poznać warunki ewakuacji – drogi i wyjścia ewakuacyjne. W obu tych elementach zajęć uczestniczyli strażacy z JRG Września oraz druhowie z OSP Nekla. W manewrach, które rozpoczęto ok. godz. 10.20 uczestniczyły łącznie 3 samochody gaśnicze – 12 strażaków. Do głównych zadań ratowników należało:
• zlokalizowanie i ewakuacja dwóch osób poszkodowanych,
• przeprowadzenie natarcia bojowego na palące się pomieszczenie biurowe,
• praca ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
• udzielenie pomocy przedmedycznej poszkodowanym – ćwiczenie z wykorzystaniem zestawu R1 oraz fantomu do resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
• oświetlenie terenu akcji oraz przeprowadzenie oddymiania.
Ocenie poddano również współdziałanie zastępów na miejscu akcji oraz wykonywanie zadań zgodnie z przepisami BHP. Wnioski, jakie nasunęły się po ćwiczeniach omówiono ze strażakami oraz z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowe zakładu.