MENU

AKTUALNOŚĆ

Porozumienie o współpracy

28 września 2015

W piątek 25 września w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Kaliskiej we Wrześni uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na sztandary szkoły. Na uroczystej zbiórce wśród sześciu obecnych klas znaleźli się uczniowie licealnego profilu ratownictwa medycznego i policyjnego. Oba te kierunki pojawiły się po raz pierwszy w programie tej szkoły. Podczas uroczystości doszło do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy w/w szkołą reprezentowaną przez Dyrektora – Włodzimierza Wawrzyniaka a Komendą Powiatową PSP we Wrześni reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego – bryg. Roberta Wojtkowiaka.

Porozumienie zakłada m.in. podejmowanie wspólnych działań mających na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji pożarniczej oraz inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć promujących działania i efekty pracy obu instytucji.

Umowę podpisano na okres trzech lat.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie klasy odwiedzili budynek komendy by zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.
Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Ewa Konarzewska – Michalak