MENU

AKTUALNOŚĆ

ZAGROŻENIE POWODZIOWE - kolejna doba walki z żywiołem.

28 maja 2010

W dniu 27 maja br. stan wody na terenach zagrożonych gmin powiatu wrzesińskiego był stosunkowo stabilny, przyrosty poziomu niewielkie. Jednak w dalszym ciągu występuje duże zagrożenie w związku z wysokim stanem wody oraz destrukcyjnym oddziaływaniem na wały. W gminach Pyzdry i Miłosław prowadzone jest na bieżąco monitorowanie wałów i miejsc przesiąkania oraz działania dla ich wzmocnienia i likwidacji przecieków. Najniebezpieczniejsze obecnie takie miejsca znajdują się w okolicy Czeszewa i Modlicy. Do akcji ratowniczej włączono także jednostki OSP spoza gmin zagrożonych, którymi dowodzą oficerowie z KP PSP Września. Łącznie w działaniach uczestniczyło 92 druhów z OSP Czeszewo, Orzechowo, Mikuszewo-Chlebowo, Lisewo, Pietrzyków, Pyzdry, Borzykowo, Kołaczkowo i Miłosław oraz 5 strażaków PSP. Wielki i spontaniczny udział w akcjach biorą mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Kolejną kompleksową kontrolę stanu wałów i zagrożeń przeprowadził powiatowy sztab antykryzysowy pod kierownictwem starosty - D.Jaśniewicza, z udziałem w-ce starosty P. Guzika, komendanta powiatowego PSP bryg. K. Orła, komendanta powiatowego Policji insp. J. Gruszczyńskiego, kier. ARiMR we Wrześni, J. Szafarka, burmistrza Pyzdr K. Strużyńskiego. Do działań wykorzystano statek wycieczkowy z Pyzdr „Czarny bocian” oraz łódź motorową KP PSP Września.
W dniu dzisiejszym (28 maja) prowadzone są dalsze działania ratownicze w miejscach newralgicznych na wałach w miejscowościach Czeszewo i Modlica oraz w Lisewie w podtapianym gospodarstwie.