MENU

AKTUALNOŚĆ

„Medyk 2019” – warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego

28 kwietnia 2019

W piątek, 26 kwietnia w godzinach popołudniowo - wieczornych zorganizowano w Kołaczkowie V edycję warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego pk. „Medyk”.
We wspólnych ćwiczeniach udział wzięła rekordowa ilość 19 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wrzesińskiego – 103 strażaków i strażaczek. Warsztaty rozpoczęto w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie o godzinie 17:00 a oficjalnego otwarcia dokonał z-ca komendanta powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak.
Następnie st. sekc. Arkadiusz Szatkowski poprowadził wykład na temat amputacji urazowej oraz zastosowania stazy taktycznej.

Po prelekcji rozpoczęto część praktyczną na którą składało się pięć scenek odzwierciedlających realne zdarzenia i wypadki, podczas których to zadaniem druhów było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Ostatnia szósta scenka wymagała od strażaków ścisłej współpracy w zastępie i polegała na ułożeniu jak najwyższej wieży ze skrzynek wykorzystując do tego zadania sprzęt wysokościowy.

Pierwsza scenka – kryptonim „Dziwny zapach”, teren oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie. Powód wezwania: Podczas prac konserwatorskich doszło do zatrucia nieznaną substancją. Dwie osoby poszkodowane.

Druga scenka – kryptonim „Amputacja”, plac przy remizie OSP we Wszemborzu. Powód wezwania: Podczas prac rolniczych doszło do amputacji urazowej prawej ręki. Poszkodowany mężczyzna przytomny, lat 34.

Trzecia scenka – kryptonim „Autobus”, plac prywatny przy ulicy Wrzesińskiej w Borzykowie. Powód wezwania: Wypadek autokaru. Nieznana liczba poszkodowanych. ZRM powiadomiony.

Czwarta scenka – kryptonim „Stara waga”, budynek przy starym zsypie buraków cukrowych w Kołaczkowie. Powód wezwania: Pożar w budynkach starego zsypu buraków cukrowych, osoba uwięziona w budynku. Drugi poszkodowany nie opuścił budynku, nie wiadomo gdzie jest. Pogotowie Ratunkowe poinformowane o zdarzeniu, brak ZRM w podstacji.

Piąta scenka – kryptonim „Impreza”, remiza OSP Kołaczkowo. Powód wezwania: Pomoc w otwarciu mieszkania w asyście Policji. Sąsiedzi zgłaszają, że nie widzieli domowników od dwóch dni.

Ćwiczenia zakończono tradycyjnie wspólnym posiłkiem. Za pomoc w organizacji V warsztatów „Medyk 2019” serdecznie dziękujemy:
• Radzie Powiatu Wrzesińskiego,
• Pani Wójt Gminy Kołaczkowo,
• druhom z jednostek OSP gminy Kołaczkowo, którzy odgrywali rolę pozorantów,
• ratownikom medycznym, którzy czuwali nad prawidłowością wykonywanych czynności ratowniczych,
• właścicielom gruntów i obiektów, na których mogliśmy przygotować pozorowane scenki medyczne.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Magdalena Badowska (OSP Węgierki); KP PSP Września