MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowano ostatnią dekadę

28 stycznia 2015

28 stycznia na sali operacyjno – dowódczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyło się seminarium poświęcone analizie statystyk z działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2014 oraz w okresie ostatnich 10 lat. Grupę słuchaczy stanowiła kadra dowódcza systemu zmianowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz oficerowie będący w dyspozycji Komendanta Powiatowego.

Szczegółowe statystyki przedstawiające. m.in.:
• ilości zdarzeń w latach 2005 – 2014
• ilościowy oraz procentowy udział funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
• przyczyny powstawania pożarów,
• przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń
przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak.

Analizy prowadzonych działań z ostatniej dekady posłużyły do wypracowania wspólnych wniosków, które dały obraz zmieniającej się rzeczywistości i występujących zdarzeń w powiecie.

Pozwoli to również odpowiednio zaplanować zajęcia szkoleniowe dostosowując ich tematykę do najczęściej występujących zagrożeń.
Zdjęcia i tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak