MENU

AKTUALNOŚĆ

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego i narada roczna

28 stycznia 2011

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – odejście bryg. Krzysztofa Orła i powierzenie pełnienia obowiązków komendanta mł. bryg. Robertowi Wojtkowiakowi było głównym punktem uroczystości, jaka odbyła się w tutejszej Komendzie w dniu 28 stycznia br. Uroczystość poprzedziła narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni za 2010 rok.
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Adam Langner, Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz, Przewodniczący Rady Powiatu – Grzegorz Kaźmierczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP– dh Andrzej Janka, prezesi gminni ZOSP RP, wójt oraz burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego, Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. Mirosław Stawicki z kapelanami gminnymi, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kadra kierownicza i załoga KP PSP we Wrześni.
Uroczystość otworzył i przywitał gości Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – bryg. Krzysztof Orzeł, a następnie podsumował działalność Komendy za ubiegły rok przedstawiając prezentację w zakresie całokształtu tej działalności.
Po zakończeniu prezentacji odbyła się główna część uroczystości. Odczytano decyzje kadrowe Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Po odczytaniu decyzji zdający i przyjmujący obowiązki złożyli meldunek zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Adamowi Langnerowi.
Następnie przedstawiono przebieg służby pożarniczej ustępującego Komendanta - bryg. Krzysztofa Orła.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za służbę dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu, jednocześnie bardzo pozytywnie oceniając realizację zadań prowadzonych przez komendę w 2010r.

Zdjęcia: KP PSP we Wrześni i Wiadomości Wrzesińskie
Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak