MENU

AKTUALNOŚĆ

Warsztaty ratownictwa medycznego „Medyk 2016”

27 września 2016

W niedzielę 25 września Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni po raz drugi zorganizowała warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego pk. „MEDYK”. W ćwiczeniach uczestniczyli druhowie z dwunastu jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z powiatu wrzesińskiego.
Warsztaty rozpoczął z-ca komendanta powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak

po czym powiatowy koordynator ratownictwa medycznego w KP PSP we Wrześni – st. sekc. Grzegorz Zaworski wygłosił wykład na temat metod i sposobów udrażniania górnych dróg oddechowych.

Ok. godz. 10:00 przystąpiono do zajęć praktycznych, w trakcie których druhowie udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy na wcześniej przygotowanych scenkach tematycznych:
1. Kryptonim „polowanie” – teren Leśnictwa Słomówko w Nowym Folwarku. Powód wezwania: podczas polowania jedna z osób zostaje postrzelona w klatkę piersiową.

Osoba, która wzywa pomocy podczas biegu doznaje urazu ręki i nogi.

2. Kryptonim „drwal” – teren gospodarstwa „Country Club” w Nowym Folwarku. Powód wezwania: podczas wycinki drzew jeden z drwali doznaje amputacji dłoni.

Drugi zostaje przygnieciony przez opadający konar drzewa.

3. Kryptonim „energetycy” Psary Polskie przy wjeździe do firmy „Bifood”. Powód wezwania: podczas wykonywania prac konserwatorskich pracownicy zakładu ,,Energetyki’’ zostają porażeni prądem energetycznym.

4. Kryptonim „wybuch” – teren budowy bloków mieszkalnych we Wrześni przy ul. Daszyńskiego. Powód wezwania: na terenie budowy bloków mieszkalnych dochodzi do wybuchu butli gazowej, w wyniku czego trzech pracowników zostaje poszkodowanych.

U jednej z nich doszło do wytrzewienia narządów wewnętrznych.

5. Kryptonim „dachowanie” – plac wewnętrzny KP PSP we Wrześni. Powód wezwania: dachowanie samochodu osobowego, cztery osoby poszkodowane,

w tym kobieta w ciąży.

6. Sala operacyjno – dowódcza KP PSP we Wrześni – ćwiczenia doskonalące sposoby i metody przyrządowe i bezprzyrządowe udrażniania dróg oddechowych.

Warsztaty udało się zorganizować dzięki pomocy Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrześni, za co wszystkich serdecznie dziękujemy. Szczególne wyrazy podziękowania należą się także wszystkim ratownikom medycznym, którzy oceniali prawidłowość wykonywanych czynności ratowniczych.

Zakończenie warsztatów podobnie jak jego rozpoczęcie miało miejsce na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Country Club” w Nowym Folwarku.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni