MENU

AKTUALNOŚĆ

Uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka

27 maja 2016

W środę, 25 maja na uroczystej akademii z okazji Dnia Strażaka wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia. Tegoroczne obchody przeprowadzono na terenie gospodarstwa agroturystycznego Country Club w Nowym Folwarku k/Wrześni. Choć zmieniło się miejsce przeprowadzenia uroczystości to dalszy scenariusz pozostał bez zmian. O godzinie 11:00 w intencji wszystkich strażaków rozpoczęła się koncelebrowana, polowa Msza Św. sprawowana przez Kapelana Powiatowego – ks. Mirosława Stawickiego.

Po zakończeniu nabożeństwa rozpoczęto kolejny punkt obchodów. W wyznaczonym miejscu ustawili się wszyscy uczestnicy akademii (pododdział składający się z funkcjonariuszy wrzesińskiej komendy, poczty sztandarowe jednostek OSP z KSRG powiatu wrzesińskiego, orkiestra oraz zaproszeni goście w osobach:
• Radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Bożeny Nowackiej,
• V-ce Starosty Wrzesińskiego – Waldemara Grzegorka,
• Przewodniczącego Rady Powiatu – Grzegorza Kaźmierczaka wraz z radnymi powiatu wrzesińskiego,
• Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Tomasza Wiśniewskiego,
• Przedstawiciela Posła na Sejm Bartosza Jóźwiaka – Pana Jakuba Pery,
• Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzeja Janka wraz z Prezesami, członkami Zarządów oraz druhami Ochotniczych Straży Pożarnych,
• burmistrzów oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu wrzesińskiego,
• księży kapelanów oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
• grona strażaków wrzesińskiego Koła Emerytów,
• przedstawicieli instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujących ze strażą pożarną oraz przybyłych mediów.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP we Wrześni – brygadierowi Robertowi Wojtkowiakowi przez d-cę uroczystości – mł. bryg. Marka Mikołajczaka o gotowości do rozpoczęcia uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka podniesiono flagę państwową

oraz powitano wszystkich uczestników akademii.

Następnie wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe, które w tym roku otrzymali:
• Medal Honorowy im. Bolesława CHOMICZA - druh Andrzej Kasprzak,

• Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – starszy aspirant Paweł Kapsa,
• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- starszy kapitan Tomasz Kotusiewicz,
- aspirant sztabowy Krzysztof Szcześniak,

• Odznakę Honorową „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający) – druh Tadeusz Kaźmierczak,

• Stopień starszego kapitana – kapitan Michał Geisler,

• Stopień aspiranta sztabowego:
- starszy aspirant Tomasz Hartwich,
- starszy aspirant Sebastian Rosiński,
• Stopień starszego aspiranta – aspirant Tomasz Jankowski,
• Stopień aspiranta – młodszy aspirant Łukasz Michalak

• Stopień starszego ogniomistrza:
- ogniomistrz Adrian Krauze,
- ogniomistrz Robert Majchrzak,
• Stopień młodszego ogniomistrza:
- starszy sekcyjny Michał Dębicki,
- starszy sekcyjny Przemysław Filipiak,
- starszy sekcyjny Grzegorz Górski,
- starszy sekcyjny Jakub Nawrocki,
- starszy sekcyjny Michał Psyk

• Stopień starszego strażaka:
- strażak Maciej Bogdański,
- strażak Damian Dziczkaniec,

• Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych: starszy kapitan Zbigniew Rzemyszkiewicz

• wyróżnienie Starosty Wrzesińskiego w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego:
- aspirant sztabowy Adam Szykuła,
- ogniomistrz Emil Mikołajczyk,
- ogniomistrz Sławomir Pruchnik,

• wyróżnienie Starosty Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu:
- druh Tomasz Jankowski z OSP Wszembórz jako Strażak Roku 2015,
- druh Wojciech Tomaszewski z OSP Pietrzyków jako Działacz OSP Roku 2015,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli jako Jednostka OSP roku 2015,

• wyróżnienie Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i pomoc w realizacji zadań tut. Komendy:
- Waldemar Grzegorek,
- Przemysław Dębski,
- Włodzimierz Wawrzyniak,
- Andrzej Wojciuch,
- Piotr Rogoziński,
- Romuald Juściński,
- Paweł Marciniak,
- Czesław Goździewicz,
- Przemysław Gibowski,
- Stanisław Mendyka,

• wyróżnienie Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z okazji 65-lecia Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni:
- Zofia Alejska,
- Regina Fabisch,
- Andrzej Biesiedin,
- Henryk Boguła,
- Benedykt Dolata,
- Andrzej Janka,
- Edward Jankowiak,
- Piotr Nowiński,
- Sławomir Prusakiewicz,
- Błażej Rogaliński,
- Zbigniew Rogoziński,
- Sonia Gawarecka,
- Anna Kasprzak,
- Robert Gogolik,
- Paweł Kapsa,
- Rafał Kowalski,
- Mariusz Kowalski s. Tadeusza,
- Emil Mikołajczyk,
- Maciej Niedzielski,
- Piotr Trawiński,

• w plebiscycie czytelników na Najdzielniejszego Strażaka Ochotnika 2015 roku zorganizowanego przez Wiadomości Wrzesińskie:
- I miejsce – druhna Anna Woźniak z OSP Białe Piątkowo,
- II miejsce – druh Przemysław Szalaty z OSP Nekla,
- III miejsce – druh Bronisław Bartkowiak z OSP Sokolniki,
• dyplom uznania za wieloletnie prezesowanie i całokształt działań na rzecz OSP Września, przyznane przez Wiadomości Wrzesińskie – druh Ignacy Szamburski


Podziękowanie w imieniu odznaczonych i awansowanych wygłosił st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy akademii zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Ewelina Matuszewska