MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowy Dzień Strażaka 2011

27 maja 2011

Tegoroczna uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka połączona z 60 rocznicą powstania Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się dziś (27 maja) na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Obchody zapoczątkowała o godz. 11.00 polowa, koncelebrowana Msza Św., sprawowana przez Kapelana Wojewódzkiego Strażaków PSP – ks. prałata Romana Kubickiego w asyście kapelanów powiatu wrzesińskiego.

Kolejnym punktem imprezy była uroczysta akademia, którą rozpoczął meldunek o gotowości do uroczystości złożony zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Adamowi Langnerowi. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz podniesieniu flagi państwowej przy pomocy podnośnika hydraulicznego, przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Robert Wojtkowiak. W uroczystościach uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej PSP we Wrześni, druhowie Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, grono strażaków emerytów oraz licznie przybyli goście, a wśród nich Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Adam Langner, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Krystyna Poślednia, Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka, burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych powiatu wrzesińskiego, księża kapelani, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujący ze strażą pożarną oraz lokalne i regionalne media.


Podczas przemówienia Komendant Powiatowy – mł. bryg. Robert Wojtkowiak złożył podziękowania wszystkim strażakom za ofiarne wykonywanie zadań. Wyrazy wdzięczności przekazał również tym, którzy pomagają wrzesińskim strażakom w wykonywaniu ich ratowniczej misji. Na koniec życzył wszystkim zgromadzonym, aby Patron Strażaków – Św. Florian chronił ich od wszelkich nieszczęść i zagrożeń.
Jak co roku, obchody były okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe, które w dniu dzisiejszym otrzymali:
• Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” - st. kpt. Piotr Trawiński,


• Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – st. ogn. Piotr Makowski,
• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – st. asp. Sebastian Rosiński, Pan Grzegorz Kaźmierczak,
• stopień starszego aspiranta – asp. Tomasz Hartwich, asp. Sebastian Rosiński,
• stopień starszego sekcyjnego – sekc. Sławomir Kazimierski,
• Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przyznał nagrodę pieniężną – asp. Pawłowi Kapsie


• Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Komendant Powiatowy PSP we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnili następujących funkcjonariuszy - st. kpt. Piotra Trawińskiego,
asp. Piotra Dziczkańca, st. sekc. Macieja Krystkowiaka, st. str. Przemysława Filipiaka
• Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wyróżnili:
• dh Zdzisława Jaśkiewicza z OSP Kołaczkowo jako Strażaka Roku 2010
• dh Zdzisława Parzysza z OSP Czeszewo jako Działacza OSP Roku 2010
• Ochotniczą Straż Pożarną w Orzechowie jako Jednostkę OSP roku 2010


• Starosta Powiatu Wrzesińskiego, Burmistrz Gminy Miłosław oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nekla w dowód uznania za ofiarność i odwagę wyróżnili:
• Druha Miłosza Andrzejewskiego
• Druha Krystiana Talarczyka
• Pana Krzysztofa Wiśniewskiego
• Pana Zbigniewa Woźny

Uroczystość zakończyła się tradycyjnym poczęstunkiem.
Tekst: st. kpt. M. Mikołajczak

Zdjęcia: kpt. R. Zasada