MENU

AKTUALNOŚĆ

Eliminacje powiatowe Ogólnoolskiego Turnieju Wiedzu Pożarniczej

27 marca 2014

W dniu 25 marca 2014r w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wrześni, Komenda Powiatowa PSP we Wrześni, Starostwo Powiatowe we Wrześni i Urząd Gminy Miłosław. Zmagania obserwował Komendant Powiatowy PSP we Wrześni Robert Wojtkowiak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Janka oraz członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP.

Do testu pisemnego przystąpiło 12 uczniów podstawówki, 10 gimnazjalistów i 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie:
bryg. Damian Jankowiak – przewodniczący,
st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz - sekretarz,
st. kpt. Tomasz Kotusiewicz – członek,
st. kpt. Piotr Trawiński – członek.
W pierwszej części eliminacji uczestnicy rozwiązywali test wiedzy składający się z 30 pytań. Następnie komisja wyłoniła 15 finalistów, po 5 z każdej kategorii, którzy mieli za zadanie udzielić ustnej odpowiedzi na 5 wcześniej wylosowanych zagadnień.Zwycięzcami tegorocznych eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Klaudia Sztuka z Miłosławia,
2. Robert Urbaniak z Lisewa,
3. Magdalena Bzowa z Czeszewa.

II grupa wiekowa (gimnazja)
1.Kamila Zys z Kołaczkowa,
2. Jakub Walkiewicz z Miłosławia,
3. Agnieszka Michalak z Kołaczkowa.

III grypa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Marcin Krzyżański – ZSR w Środzie Wielkopolskiej,
2. Faustyna Nowicka – LO we Wrześni,
3. Albert Wędrowicz –ZSTiO we Wrześni.

Powyżsi laureaci z poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Zwycięzcy wystartują w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 26 kwietnia br. w Malanowie w powiecie tureckim.
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni
Tekst: st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz