MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowanie roku 2016 w KP PSP we Wrześni

27 lutego 2017

Dziś, 27 lutego o godzinie 10:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni rozpoczęła się narada roczna podsumowująca rok 2016. Na początku spotkania przybyłych gości przywitał po. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – mł. bryg. Piotr Trawiński, który następnie podsumował ubiegłoroczną działalność służby organizacyjno-kadrowej, finansowej i kontrolno-rozpoznawczej.

Następnie Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak przedstawił zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, kwatermistrzowsko – techniczne oraz działalność jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Sprawozdaniom z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przysłuchiwali się: Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Pani Wójt oraz Burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka oraz komendanci gminni OSP, były komendant powiatowy – bryg. w st. spocz. Robert Wojtkowiak, przewodniczący związków zawodowych w KP PSP we Wrześni – asp. sztab. Robert Nowaczyk, przedstawiciele lokalnych mediów, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni wrzesińskiej komendy.

Ubiegłoroczne dane statystyczne wskazują na spadek ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w porównaniu do 2015 roku o 121 zdarzeń.

Ilość zeszłorocznych zdarzeń w/g rodzaju przedstawia poniższy slajd:

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań przyszedł czas na przemówienia i tu  jako pierwszy głos zabrał  Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła.

Następni w kolejności byli:  Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz

oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak