MENU

AKTUALNOŚĆ

Kampania MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”

26 maja 2017

Pikniki, spotkania z uczniami i młodzieżą, pokazy sprzętu i wyposażenia oraz prelekcje na temat bezpieczeństwa – to działania prewencyjne, jakie w ciągu ostatnich kilku tygodni realizowali wrzesińscy strażacy w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Do dnia dzisiejszego takich spotkań odbyło się kilkanaście a naszym pokazom przyglądało się kilkaset dzieci i młodzieży.

Ostatnie takie spotkanie miało miejsce wczoraj 25 maja w Zespole Szkół w Nowym Folwarku, gdzie rozgrywał się gminny, między-szkolny turniej „Zachowaj trzeźwy umysł”. Organizatorami akcji profilaktycznej była Gminna Komisja Rozwiązywania Problem Alkoholowych we Wrześni oraz Zespół Szkół w Nowym Folwarku. Natomiast partnerami była Komenda Powiatowa Policji we Wrześni, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, Straż Miejska we Wrześni oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni. Wrzesińscy funkcjonariusze zaprezentowali m.in. ubiór bojowy strażaka ratownika, wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

zademonstrowali prawidłowe postępowanie ugaszenia pożaru tłuszcz

oraz negatywne skutki polania go wodą.

Kolejne spotkania z dziećmi planowane są w miesiącu czerwcu.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni, portal internetowy "Nowa Września"