MENU

AKTUALNOŚĆ

Trzydniowe ćwiczenia strażaków JRG

26 kwietnia 2013

Trzy kolejne dni trwały ćwiczenia strażaków z Komendy Powiatowej PSP we Wrześni, które rozpoczęły się w poniedziałek 22 kwietnia 2013r. Były one podsumowaniem cyklu szkoleń prowadzonych w pierwszym kwartale br. i dotyczyły organizacji i prowadzenia działań podczas pożarów w obiektach mieszkalnych.

Przeprowadzono je w pomieszczeniach piwnicznych pustostanu w miejscowości Grabowo Królewskie. Funkcjonariusze biorący w nich udział utrwalali sobie praktycznie następujące założenia:
• przeszukanie i rozpoznanie pomieszczeń zadymionych i objętych pożarem pod kątem przebywania w nich osób poszkodowanych,


• praca z kamerą termowizyjną,


• zachowanie ratowników w sytuacjach krytycznych (procedura wzywania pomocy, awaria aparatu ODO, uwalnianie się z zaplątania),


• zastosowanie wentylacji nadciśnieniowej podczas gaszenia pożarów wewnętrznych.
Strażacy trenowali w warunkach zbliżonych do tych z jakimi spotykają się podczas realnych akcji, z użyciem ognia otwartego.


Ćwiczenia odbyły się dzięki uprzejmości kierownictwa firmy "Golpasz" z Grabowa Królewskiego, za co serdecznie dziękujemy.

Tekst: kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz
Zdjęcia: st. kpt. Marek Mikołajczak