MENU

AKTUALNOŚĆ

Uroczyste pożegnanie ze sztandarem bryg. Roberta Wojtkowiaka

26 stycznia 2017

Dziś, 26 stycznia o godzinie 11:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni i zarazem pożegnania bryg. Roberta Wojtkowiaka.
Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Poznaniu, mł. bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi.

W imieniu komendanta Wojtkowiaka przybyłych gości powitał bryg. Damian Jankowiak.

Wśród grona gości znaleźli się:
• mł. bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu,

• samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego na czele z radną Sejmiku Wojewódzkiego Bożeną Nowacką i Starostą Powiatu Wrzesińskiego Dionizym Jaśniewiczem,

• Księża proboszczowie na czele z kapelanem Mirosławem Stawickim i księdzem Kanonikiem Mieczysławem Kozłowskim,
• druhowie szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na czele z druhem Stefanem Mikołajczakiem, druhem Tadeuszem Tomaszewskim oraz druhem Andrzejem Janka,
• generałowie pożarnictwa, obecni oraz byli komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej,

• dowódcy, komendanci i oficerowie służb mundurowych – policji, straży granicznej, służby więziennej i straży miejskiej,
• Prezesi, Dyrektorzy oraz przedstawiciele zaproszonych firm i instytucji,

• funkcjonariusze i pracownicy cywilnych oraz emeryci i renciści Komendy Powiatowej PSP we Wrześni,

• przedstawiciele lokalnej prasy.
Następnie bryg. Jankowiak przedstawił życiorys zawodowy przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne komendanta.
Bryg. mgr inż. Robert Wojtkowiak urodził się 31 lipca 1964 r. w Środzie Wlkp. Z pożarnictwem związany był od najmłodszych lat, gdyż jego ojciec św.p. Jan Wojtkowiak był strażakiem Zawodowej Straży Pożarnej. Zafascynowany zawodem ojca w 1978 r. wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej zaczynając od drużyny młodzieżowej, przez członka czynnego, aż do funkcji komendanta gminnego OSP, którą pełni do dziś od ponad 20 lat. Po ukończeniu szkoły średniej, kontynuował tradycje rodzinne i rozpoczął swą zawodową drogę pożarniczą edukując się w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu jako młodszy chorąży pożarnictwa 01 sierpnia 1986 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarnictwa w Poznaniu w komórce ds. technicznych. W 1990 r. został mianowany na stanowisko dowódcy plutonu w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Poznaniu, zdobywając kolejne szczeble kariery na stanowiskach dowódcy zmiany i zastępcy dowódcy JRG. Od 1999 roku został przeniesiony do Komendy Miejskiej w Poznaniu, gdzie zdobył doświadczenie zawodowe w komórkach kwatermistrzowskiej, technicznej oraz operacyjno-szkoleniowej.
Od dnia 16 lipca 2007 roku został powołany na stanowiska w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni jako zastępca komendanta powiatowego PSP we Wrześni, następnie w okresie od 20 października 2007 roku do 08 października 2008 roku jako komendant powiatowy, dalej ponownie jako zastępca i od dnia 01 kwietnia 2011 roku aż do dnia dzisiejszego jako komendant powiatowy PSP.
W okresie swojej pracy ukończył studia inżynierskie i magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Za swoją długoletnią pracę został odznaczony:
- Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
- Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
- Srebrną Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej
Dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu Pan Komendant dokonał zmiany wizerunku zewnętrznego budynku komendy poprzez wykonanie termomodernizacji i nowej elewacji, doprowadził do wymiany sprzętu między innymi ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, zrealizował zakupy samochodów GBA-RT 2,5/16 MAN, MITSUBISHI L-200 SLRR, GCBA-RT 5/32 MAN, Volkswagen T5 Caravelle SL-BUS, Skoda Octawia SLOP oraz rozpoczął największą inwestycję – budowę nowej komendy.
Po odczytaniu decyzji wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP o odwołaniu ze stanowiska, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym komendant Wojtkowiak pożegnał się ze sztandarem wrzesińskiej komendy,

zameldował swojemu przełożonemu zdanie obowiązków służbowych, a następnie wygłosił pożegnalne przemówienie.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań na stanowisku komendanta, wielkopolski komendant wojewódzki z dniem 27 stycznia br. powierzył pełnienie obowiązki Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni mł. bryg. Piotrowi Trawińskiemu, który do tej pory pełnił służbę we wrzesińskiej komendzie jako starszy specjalista d/s kontrolno-rozpoznawczych.

Po uroczystości bryg. Robert Wojtkowiak otrzymał podziękowania od licznie przybyłych gości.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Ewelina Matuszewska