MENU

AKTUALNOŚĆ

Inspekcja gotowości operacyjnej jednostek OSP na terenie fabryki VW Crafter w Białężycach

25 października 2016

W piątek 21 października, 16 zastępów straży pożarnej zostało alarmowo zadysponowanych na teren fabryki Volkswagen Crafter w Białężycach, gdzie dokonano inspekcji gotowości operacyjnej oraz zapoznano druhów z zakładem. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu m.in.:
• sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu poszczególnych zastępów do PPSIS (punktu przyjęcia sił i środków) zlokalizowanego na terenie fabryki,

• sprawdzenie stopnia przygotowania służby ochrony zakładu do przyjmowania i kierowania przybyłych pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej na teren VW,
• sprawdzenie wyposażenia osobistego ratowników,

• sprawdzenie uprawnień druhów do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz dowodzenia zastępem,

• zapoznanie strażaków z:
 wyposażeniem Zakładowej Straży Pożarnej,

 urządzeniami przeciwpożarowymi zlokalizowanymi na terenie fabryki.

 zagrożeniami występującymi na terenie zakładu podczas prowadzonych procesów technologicznych,

Przygotowaną prezentację przedstawił Kierownik Ochrony Przeciwpożarowej w zakładach VW – Pan Grzegorz Gralewicz,

W ćwiczeniach uczestniczyło 76 strażaków z wszystkich jednostek OSP powiatu wrzesińskiego wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jednostka OSP Marzenin z gminy Września aspirująca do włączenia do systemu oraz funkcjonariusze zmiany służbowej I z JRG we Wrześni.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Zakładowa Straż Pożarna VW Crafter w Białężycach