MENU

AKTUALNOŚĆ

„Kręci mnie bezpieczeństwo”

25 lipca 2017

Wrzesińscy strażacy w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” spotkali się z dziećmi uczestniczącymi w półkoloniach. W ramach dwóch spotkań zorganizowanych w sołectwach Sołeczno oraz Bierzglin przeprowadzono pokazy przedstawiające zasady bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach życiowych. Główny nacisk położono na zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, korzystanie z numerów alarmowych, zachowanie podczas pożaru. Zaprezentowano prawidłowe gaszenie pożaru tłuszczu roślinnego oraz negatywne skutki polania go wodą.
Dodatkową atrakcją była prezentacja sprzętu strażackiego oraz ubioru strażaka ratownika.
Kolejne spotkania już wkrótce.


Opracował: st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz,
                    mł. ogn. Jakub Nawrocki.
Zdjęcia: KP PSP Września