MENU

AKTUALNOŚĆ

Działania związane z zagrożeniem powodziowym

25 maja 2010

W związku z dużym zagrożeniem powodziowym, występującym na terenie powiatu wrzesińskiego, w dniach od 22 maja do dnia dzisiejszego (tj. 25 maja) prowadzone są intensywne działania prewencyjne, informacyjne i organizacyjne w ramach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W dniu 23 maja 2010 r. przedstawiciele sztabu PCZK w składzie: starosta-D.Jaśniewicz, w-ce starosta P.Guzik, komendant powiatowy PSP bryg. K. Orzeł, komendant powiatowy Policji insp. J. Gruszczyński, dyr. PZD J. Kubczak przeprowadzili kompleksową lustrację wałów i terenów zagrożonych na terenie gmin Pyzdry i Miłosław. Po lustracji podjęto stosowne decyzje. Na bieżąco prowadzone są działania strażaków KP PSP z Wrześni oraz OSP z gmin Pyzdry oraz Miłosław, które polegają głównie na kontrolowaniu i wzmacnianiu wałów przeciwpowodziowych w miejscach, w których pojawiają się przecieki. Do tego celu wykorzystano jak na razie ok. 4.000 worków z piaskiem. Ponieważ sytuacja na rzece Prosna i Warta jest cały czas dynamiczna, wprowadzono całodobowe dyżury członków OSP na wałach przeciwpowodziowych, a ponadto w dniu wczorajszym funkcjonariusze tutejszej Komendy wraz z funkcjonariuszami Policji i przedstawicielami władz samorządowych i miejscowości zagrożonych prowadzili akcje informacyjną oraz rozprowadzali ulotki – „Poradnik przeciwpowodziowy” wśród mieszkańców. Współpraca Straży pożarnej z PCRK układa się bardzo dobrze i przedkłada na wymierne efekty.