MENU

AKTUALNOŚĆ

Szkolenie druhów z zakresu organizacji łączności w sieciach radiowych

25 marca 2015

W dniach od 13 do 23 marca funkcjonariusze wrzesińskiej komendy przeprowadzili cykl szkoleń dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wrzesińskiego z zakresu organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w PSP. Potrzeba przeszkolenia abonentów sieci radiowej wynika z Instrukcji Komendanta Głównego PSP w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały m.in. takie zagadnienia jak:
• zasady prowadzenia i nawiązywania korespondencji radiowej,
• zasady prowadzenia nasłuchu,
• dane dot. kryptonimów radiowych,

• zasady organizacji łączności na potrzeby KDR w zależności od poziomu dowodzenia,
• dyscyplinę pracy radiowej,

• obsługę urządzeń radiowych.

Szkolenie, które przeprowadzono na terenie wszystkich pięciu gmin powiatu ukończyło 193 druhów.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: st. kpt. Zbigniew Rezmyszkiewicz; st. kpt. Marek Mikołajczak