MENU

AKTUALNOŚĆ

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe

25 marca 2012

23 marca 2012 r. wzorem lat ubiegłych, odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zmagania odbywały się w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, której pomieszczenia użyczył dyrektor placówki Mirosław Bryk. Wśród przybyłych byli m.in. V-ce Starosta Powiatu Wrzesińskiego Waldemar Grzegorek, V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Września Waldemar Grześkowiak, członek zarządu Rady Powiatu Rafał Zięty, Komendant Powiatowy PSP we Wrześni Robert Wojtkowiak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Andrzej Janka, członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP.
Uczestnicy turnieju podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe. W grupie I szkół podstawowych do testu pisemnego przystąpiło 14 osób. Grupę II stanowili uczniowie szkół gimnazjalnych w liczbie 13 osób, natomiast w najstarszym przedziale wiekowym młodzieży szkół ponadgimnazjalnych udział wzięło 9 uczniów.


Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie:
mł. bryg. Damian Jankowiak – przewodniczący,
st. kpt. Piotr Trawiński – sekretarz,
kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz – członek.


W pierwszej części uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań, po czym komisja wyłoniła 15 finalistów, po 5 z każdej kategorii, którzy to odpowiadali ustnie na 5 wcześniej wylosowanych zagadnień.


Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Jakub Walkiewicz – szkoła podstawowa w Miłosławiu,
2. Paweł Nowak – szkoła podstawowa w Lisewie,
3. Kacper Kąkolewski – szkoła podstawowa nr 2 we Wrześni.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Albert Wędrowicz – gimnazjum w Miłosławiu
2. Krzysztof Wróbel – gimnazjum w Nekli,
3. Martyna Krajewska – gimnazjum w Orzechowie.
III grypa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Nikodem Kryszak – ZSZ w Pyzdrach,
2. Mateusz Stasiak – liceum ogólnokształcące w Jarocinie,
3. Grzegorz Karbowiak – ZSZ nr 2 we Wrześni.

Zdjęcia: KP PSP we Wrześni
Tekst: kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz