MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia dowódczo – sztabowe

24 czerwca 2015

W dniu wczorajszym – 23 czerwca na sali operacyjno – dowódczej Komendy Powiatowej PSP we Wrześni przeprowadzono aplikacyjne ćwiczenia dowódczo – sztabowe dotyczące gaszenia pożarów lasów. Założenie do ćwiczeń obejmowało pożar ściółki leśnej w 116 oddziale Nadleśnictwa Czerniejewo - Leśnictwo Słomówko.
Ćwiczenia poprowadził z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak a uczestnikami byli funkcjonariusze systemu codziennego oraz załoga zmiany służbowej I Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

W trakcie zajęć z-ca d-cy JRG st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz omówił zasady organizacji akcji przy pożarach lasów

a d-ca jednostki – mł. bryg. Marek Mikołajczak przedstawił wnioski z międzypowiatowych ćwiczeń zorganizowanych w Leśnictwie Nekielka w dniu 12 czerwca br. oraz podzielił się spostrzeżeniami z międzywojewódzkich ćwiczeń „Wielkopolas 2015”.

Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września