MENU

AKTUALNOŚĆ

Narada roczna podsumowująca działalność KP PSP we Wrześni za 2011 rok

24 stycznia 2012

Narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni za rok 2011 odbyła się w dniu dzisiejszym 24 stycznia o godz. 9.00.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – bryg. Adam Langner, Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz, V-ce Starosta – Waldemar Grzegorek, wójt oraz burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji – podinspektor Dariusz Michalak, ks. kapelan Sławomir Stronka, przedstawiciele lokalnej prasy oraz kadra kierownicza komendy.


Naradę otworzył i gości przywitał Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Robert Wojtkowiak , który następnie podsumował działalność służby organizacyjno – kadrowej, finansowej i kontrolno – rozpoznawczej.

Omówił planowanie, sprawozdawczość i kontrole wewnętrzne, przedstawił zebranym strukturę zatrudnienia w Komendzie, a także realizację budżetu Komendy w 2011 roku. Cześć wystąpienia zawierała również informacje o czynnościach kontrolno-rozpoznawczych realizowanych przez służbę prewencji.
Po tym wystąpieniu głoś zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – mł. bryg. Damian Jankowiak przedstawiając zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, kwatermistrzowsko – techniczne oraz działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej za ubiegły rok.

Krótko opisał teren chroniony, a także organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Analizie poddał działania ratowniczo-gaśnicze i porównał je do roku 2010. Następnie skupił się na szkoleniach, ćwiczeniach i pracach wykonywanych przez strażaków JRG PSP Września. Ogólnie przedstawił zadania inwestycyjne i zakupy realizowane w 2011 roku oraz przybliżył zebranym wyposażenie techniczne i pojazdy stanowiące wyposażenie Komendy.
Z zaproszonych gości jako pierwszy przy mikrofonie stanął Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz.

Pozytywnie ocenił realizację zadań prowadzonych przez komendę w 2011 roku oraz podkreślił duże zaangażowanie druhów ochotników w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W swej wypowiedzi odniósł się również do organizacji ratownictwa medycznego na terenie powiatu i do zmian, jakie nastąpiły w 2011 roku i jakie mają nastąpić
z początkiem 2013 roku.
Następnie kilkunastominutowe wystąpienie wygłosił zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – bryg. Adam Langner, który przedstawił kilka danych statystycznych z całego województwa wielkopolskiego porównując je bezpośrednio do danych z naszego powiatu.

Okazało się, ze wzrostowa tendencja ilości pożarów notowana jest nie tylko w powiecie wrzesińskim, ale jest to tendencja ogólno wojewódzka. W przemówieniu nie zabrakło również określenia planów i kierunków działania na bieżący rok, powiązanych głównie z organizacją zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro-2012.
Zdjęcia: kpt. Rafał Zasada
Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak