MENU

AKTUALNOŚĆ

Betlejemskie Światełko Pokoju

23 grudnia 2009

W przededniu Wigilii Bożego Narodzenia 2009 r. do Komendy PSP we Wrześni zawitało Światełko Pokoju. Po przebyciu długiej drogi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, poprzez Austrię, Łysą Polanę w Tatrach, Poznań dotarło do Wrześni. Wrzesińscy harcerze ze Szczepu ZHP Wrzos we Wrześni, hufca Poznań- Rejon przynieśli ogień do tut. Komendy i przekazali na ręce Zastępcy Komendanta powiatowego PSP we Wrześni mł. bryg. Roberta Wojtkowiaka