MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2014r.

23 maja 2014

Na piątek, 23 maja zaplanowano i przeprowadzono w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody, tradycyjnie już zapoczątkowała koncelebrowana, polowa Msza Św. odprawiona w intencji wszystkich strażaków, sprawowana przez Kapelana Powiatowego – ks. Mirosława Stawickiego w asyście kapelanów gminnych.

Po zakończeniu nabożeństwa, ok. godz. 11:45 d-ca uroczystości – st. kpt. Marek Mikołajczak złożył meldunek Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu starszemu brygadierowi Lechowi Janiakowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka a następnie przeprowadzono przegląd i powitanie pododdziału oraz pocztów sztandarowych.

Po podniesieniu flagi państwowej wszystkich uczestników akademii powitał Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – bryg. Robert Wojtkowiak.

Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością strażackie święto znaleźli się:
• Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz,
• Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Lech Janiak,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka wraz z członkami Zarządu Powiatowego i Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych,
• burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych powiatu wrzesińskiego,
• księża kapelani oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży,
• grono strażaków wrzesińskiego Koła Emerytów,
• przedstawiciele instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujący ze strażą pożarną oraz licznie przybyłe media.
Głównym punktem uroczystości jest jak co roku wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
• starszemu aspirantowi Robertowi Brzymyszkiewiczowi

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza:
• Pana Dionizego Jaśniewicza

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego odznaczyło:
• Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- mł. bryg. Sonię Gawarecką
- Pana Jarosława Gruszczyńskiego
• Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- starszego kapitana Zbigniewa Rzemyszkiewicza

• Odznaką Honorową „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający):
- druha Marka Kasprzaka

W korpusie aspiranckim awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 4 funkcjonariuszy, w tym:
stopień aspiranta sztabowego:
• starszy aspirant Robert Nowaczyk
• starszy aspirant Adam Szykuła
stopień starszego aspiranta:
• aspirant Piotr Dziczkaniec
• aspirant Paweł Kapsa

W korpusie podoficerskim awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 7 funkcjonariuszy, w tym:
stopień młodszego ogniomistrza:
• starszy sekcyjny Tomasz Dolata
• starszy sekcyjny Artur Nather
stopień starszego sekcyjnego:
• sekcyjny Michał Dębicki
• sekcyjny Przemysław Filipiak
• sekcyjny Grzegorz Górski
• sekcyjny Jakub Nawrocki
• sekcyjny Michał Psyk

W korpusie szeregowych awans na stopień starszego strażaka otrzymał:
• strażak Dawid Wegner

Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Komendant Powiatowy PSP we Wrześni w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego wyróżnili następujących funkcjonariuszy:
• starszego kapitana Zbigniewa Rzemyszkiewicza
• starszego ogniomistrza Przemysława Tomczaka
• starszego sekcyjnego Grzegorza Górskiego

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało tytuł honorowy WIELKOPOLSKIEGO STRAŻAKA OSP ROKU 2013:
• druhowi Andrzejowi Kruszczakowi

Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wyróżnili:
• druha Andrzeja Kruszczaka z OSP Wrąbczynek jako Strażaka Roku 2013
• druha Andrzeja Glapińskiego z OSP Czeszewo jako Działacza OSP Roku 2013
• Ochotniczą Straż Pożarną w Kołaczkowie jako Jednostkę OSP roku 2013

Komendant Powiatowy PSP we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i pomoc
w realizacji zadań tut. komendy uhonorował okolicznościowymi statuetkami:
• Pana Dionizego Jaśniewicza
• Pana Tomasz Kałużnego
• Panią Beatę Walkowiak
• Pana Jana Michalskiego
• Pana Eugeniusza Wiśniewskiego
• Pana Jarosława Gruszczyńskiego
• Księdza Kapelana Mirosława Stawickiego
• Druha Andrzeja Janka

Komendant Powiatowy PSP we Wrześni oraz Burmistrz Gminy Miłosław w dowód uznania za ofiarność i poświęcenie w ratowaniu życia uhonorują okolicznościowymi statuetkami:
• Druhną Joannę Olek
• Druha Marcina Kaczmarka
• Druha Andrzeja Metlera
• Druha Łukasza Barczaka

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali również – mł. bryg. Robert Wojtkowiak na stopień brygadiera (awans otrzymał podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Turku w dniu 17 maja) oraz st. kpt. Sonia Gawarecka na stopień młodszego brygadiera (awans otrzymała w dniu 10 maja podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Powidzu).
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy akademii obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu mażoretek orkiestry dętej z Nekli

a następnie zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.

Tekst: st. kpt. M. Mikołajczak
Zdjęcia: Ewelina Matuszewska