MENU

AKTUALNOŚĆ

Betlejemskie Światełko Pokoju

22 grudnia 2010

W przededniach Wigilii Bożego Narodzenia 2010 r. do Komendy Powiatowej PSP we Wrześni zawitało Światełko Pokoju przyniesione przez harcerzy ze Szczepu ZHP Wrzos we Wrześni. Swoją daleką drogę rozpoczęło z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem i poprzez Austrię, Łysą Polanę w Tatrach dotarło już 12 grudnia do Polski. Symboliczny ogień, który jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei otrzymał z rąk harcerzy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni mł. bryg. Robert Wojtkowiak.