MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

22 maja 2017

Tegoroczne Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyły się w piątek 19 maja na terenie gospodarstwa agroturystycznego Country Club „Na skraju lasu” w Nowym Folwarku k/Wrześni. O godzinie 11:00 odprawiona została koncelebrowana, polowa Msza Św., którą sprawował Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. Mirosław Stawicki.

Po nabożeństwie nastąpiło przegrupowanie uczestników w wyznaczone miejsce, gdzie rozpoczęto uroczystą akademię. Meldunek Przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – starszemu kapitanowi Markowi Piekutowskiemu złożył d-ca uroczystości – st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz.

Po podniesieniu flagi państwowej

Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Piotr Trawiński powitał przybyłych gości,

wśród których byli:
• Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. kpt. Marek Piekutowski,

• Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz,


•Przewodniczący Rady Powiatu – Grzegorz Kaźmierczak wraz z radnymi powiatu wrzesińskiego,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka wraz z Prezesami, członkami Zarządów oraz druhami Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Pani wójt, burmistrzowie oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu wrzesińskiego,
• były Komendant Powiatowy PSP we Wrześni - bryg. w st. spocz. Robert Wojtkowiak,
• księża kapelani, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży,
• grono strażaków wrzesińskiego Koła Emerytów,
• przedstawiciele instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujących ze strażą pożarną oraz przybyłe media.

Następnie wręczono następujące odznaczenia, wyróżnienia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe:

• Złoty Znak Związku OSP RP - druh Jacek Jacoszek,

• Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- druh Sławomir Błaszczyk
- druh Gerard Górski
- starszy aspirant Paweł Kapsa
- druh Marek Mietlicki
- druh ksiądz Sławomir Stronka
- druh Mieczysław Stróżyk
- druh Jacek Waszak
- druh Edward Wróblewski
- druh Andrzej Zdrojek
- druh Maciej Ziółkowski

• Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” - starszy aspirant Tomasz Jankowski
• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- ogniomistrz Artur Nather
- młodszy aspirant Gracjan Stróżyk

• Odznakę Honorową „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający) – druh Ryszard Nowicki,

• Stopień aspiranta sztabowego - starszy aspirant Rafał Kowalski,
• Stopień aspiranta:
- młodszy aspirant Marek Nawrocki
- młodszy aspirant Grzegorz Tomczak
• Stopień młodszego aspiranta – starszy ogniomistrz Adrian Krauze,

• Stopień ogniomistrza:
- młodszy ogniomistrz Tomasz Dolata
- młodszy ogniomistrz Artur Nather
• Stopień młodszego ogniomistrza:
- starszy sekcyjny Damian Domagalski
- starszy sekcyjny Grzegorz Zaworski
• Stopień starszego sekcyjnego:
- sekcyjny Krzysztof Bartkowiak
- sekcyjny Dawid Wegner

• wyróżnienie Starosty Wrzesińskiego w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego:
- Pani Agnieszka Zielonka
- starszy aspirant Tomasz Jankowski
- młodszy ogniomistrz Grzegorz Zaworski

• wyróżnienie Starosty Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni
w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu:
- druh Piotr Sikora z OSP Pyzdry jako Strażak Roku 2016,
- druhna Anna Woźniak z OSP Białe Piątkowo jako Działacz OSP Roku 2016,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Targowej Górce jako Jednostka OSP roku 2016,

• wyróżnienie Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej „Profesjonalni – Sprawni – Pomocni” w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i służbę:
- Dionizy Jaśniewicz
- Tomasz Kałużny
- Zbigniew Skikiewicz
- Przemysław Dębski
- Karol Balicki
- Teresa Waszak
- druh Andrzej Janka
- młodszy inspektor Mariusz Łozowiecki
- Krystian Błaszczyk
- Romuald Juściński
- Zbyszko Przybylski
- Piotr Nowiński
- Joanna Pikora Ignasiak
- Paweł Rogalka
- Jan Nowak
- Krzysztof Panka
- Marek Winter
- Karol Krysiński
- Piotr Rogoziński
- Maciej Beser
- młodszy brygadier Marek Mikołajczak
- aspirant sztabowy Robert Brzymyszkiewicz
- aspirant sztabowy Rafał Kowalski
- aspirant sztabowy Robert Nowaczyk
- starszy aspirant Paweł Kapsa

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 12 maja 2017r. w Poznaniu, awans na stopień młodszego brygadiera otrzymał starszy kapitan Rafał Zasada, natomiast Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali starszy ogniomistrz Robert Gogolik oraz aspirant sztabowy Rafał Kowalski.
Podziękowanie w imieniu odznaczonych, wyróżnionych oraz nominowanych na wyższe stopnie służbowe wygłosił mł. bryg. Marek Mikołajczak
Piątkowe uroczystości uświetniła orkiestra Nekielskiego Ośrodka Kultury.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy akademii zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Ewelina Matuszewska