MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia doskonalace gaszenie pożarów lasów

22 marca 2019

21 marca 2019 roku na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Czerniejewo, przeprowadzono ćwiczenia dla sił i środków PSP i OSP. W przedsięwzięciu uczestniczyły między innymi zastępy wchodzące w skład plutonu powiatowego, będącego częścią wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych w siedzibie komendy powiatowej przypomniano wszystkim uczestnikom podstawowe zasady jakimi należy się kierować podczas prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych. Przedstawiono także zamiar taktyczny i zwrócono uwagę na bhp.


Po części teoretycznej cała kompania przemieściła się do punktu przyjęcia sił i środków, skąd poszczególne zastępy były dysponowane z odpowiednią zwłoką czasową.
Głównym zadaniem dla ćwiczących było ciągłe podawanie sześciu skutecznych prądów gaśniczych w natarciu oskrzydlającym. Dostarczanie wody do miejsca jej rozbioru miało zostać zrealizowane na początku poprzez dowożenie, a następnie po zbudowaniu magistrali wodnej na odległość ok. 1200 metrów od punktu jej poboru, poprzez przetłaczanie. Doskonalono także podział terenu akcji na odcinki bojowe oraz organizacją łączności na potrzeby KDR-a.Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte, a uwagi rozjemców omówiono bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz
Zdjęcia: KP PSP Września