MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowy Dzień Strażaka oraz jubileusz 150-lecia OSP we Wrześni

21 maja 2018

Tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone zostały z jubileuszem 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni. Uroczystość odbyła się w sobotę 19 maja a zapoczątkowała ją koncelebrowana Msza Św. sprawowana przez dziekana – ks. Mieczysława Kozłowskiego oraz kapelana powiatowego strażaków – ks. Mirosława Stawickiego.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pododdziałów na wrzesiński rynek,

gdzie rozpoczęto uroczystą akademię.

Meldunek przedstawicielowi wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu – starszemu kapitanowi Michałowi Kierzkowi złożył d-ca uroczystości – mł. bryg. Marek Mikołajczak.

Po podniesieniu flagi państwowej komendant powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Piotr Trawiński powitał przybyłych gości,

wśród których byli:
• przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. kpt. Michał Kierzek
• Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz,
• przewodniczący Rady Powiatu – Grzegorz Kaźmierczak wraz z radnymi powiatu wrzesińskiego,
• pani wójt, burmistrzowie wraz z przewodniczącymi rad miejskich i gminy,
• kapelan powiatowy strażaków – ksiądz Mirosław Stawicki,
• prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka wraz z prezesami, członkami zarządów oraz druhami ochotniczych straży pożarnych,
• były komendant powiatowy PSP we Wrześni – bryg. w st. spocz. Robert Wojtkowiak
• prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele zaproszonych firm i instytucji,
• emeryci i renciści na czele z Prezesem Związku Emerytów i Rencistów RP – asp. sztab. w st. spocz. Piotrem Nowińskim,
• funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz sympatycy pożarnictwa.

Następnie druhna Alicja Głowacka przedstawiła rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni, z którym można zapoznać się poniżej.

Kolejnym punktem sobotniej uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe:

• Złoty Znak Związku OSP RP - druh Ryszard Regulski,

• Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli

• Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – druh Mateusz Domagalski
• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – druh Krystian Gogolik
• Odznaka Honorowa „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający) – druh Piotr Nowiński,

• Odznaka „Strażak Wzorowy” – druhna Andżelika Peda

• Stopień aspiranta:
- młodszy aspirant Sławomir Kazimierski,
- młodszy aspirant Gracjan Stróżyk

• Stopień starszego ogniomistrza:
- ogniomistrz Sławomir Pruchnik
• Stopień sekcyjnego:
- starszy strażak Maciej Bogdański
- starszy strażak Damian Dziczkaniec

• Dyplom Komendanta Głównego PSP „Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych” – asp. sztab. Rafał Kowalski

• wyróżnienie starosty wrzesińskiego w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego:
- starsza ogniomistrz Anna Kasprzak
- ogniomistrz Tomasz Dolata
- ogniomistrz Krzysztof Błaszak

• wyróżnienie starosty powiatu wrzesińskiego oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni
w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu:
- druhna Joanna Olek z OSP Miłosław jako Strażak Roku 2017
- druh Łukasz Michalak z OSP Czeszewo jako Działacz OSP Roku 2017
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pyzdrach jako Jednostka OSP roku 2017

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 18 maja 2018r. w Poznaniu, awans na stopień młodszego brygadiera otrzymał starszy kapitan Tomasz Kotusiewicz oraz starszy kapitan Zbigniew Rzemyszkiewicz, Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” – młodszy brygadier Piotr Trawiński natomiast Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – aspirant sztabowy Robert Nowaczyk.

Podziękowanie w imieniu odznaczonych, wyróżnionych oraz nominowanych na wyższe stopnie służbowe wygłosił asp. sztab. Rafał Kowalski

Następnie przyszedł moment na przemówienia gości,

podziękowania oraz gratulacje z okazji 150-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni, które odebrał prezes jednostki – druh Ignacy Szamburski.

Po części oficjalnej w rytm utworów Wrzesińskiej Orkiestry Dętej

nastąpił przemarsz pododdziałów do komendy,

gdzie uczestnicy otrzymali tradycyjny strażacki poczęstunek.

Na wrzesińskim rynku dla sympatyków pożarnictwa istniała możliwość obejrzenia wystawy samochód pożarniczych oraz sprzętu:
• sikawka konna z 1918 roku,
• Chevrolet z 1929 roku – zakupiony w 1955r, obecnie będący eksponatem Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
• VW Ogórek również będący eksponatem Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
• Mitsubishi L200 - samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy z 2008 roku użytkowany przez JRG we Wrześni,
• zestaw pompowy o wydajności 11.400 dm3/min wraz z wyposażeniem z 2017 roku będący na wyposażeniu wrzesińskiej jrg,
• Renault Mascott - samochód lekki gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 1 m3 i autopompą o wydajności 2500 l/min, auto z 2005 roku użytkowane przez OSP w Marzeninie,
• Star 244 GBA 2,5/16 z OSP w Borzykowie - samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2,5 m3 i autopompą o wydajności 1600 l/min, wyprodukowany w 1983 roku,
• Jelcz 004 GCBA 6/32 z OSP w Pyzdrach - samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 6m3 i autopompą o wydajności 3200 l/min wyprodukowany w 1982 roku,
• Łódź Viking z silnikiem o mocy 44kW z 2017 roku należąca do OSP w Pyzdrach,
• Kamaz GCBA 5,5/32 z OSP w Węgierkach – samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 5,5 m3 i autopompą o wydajności 3200 l/min, auto z 2017 roku,
• MAN GCBA 5/4,5 z OSP w Gozdowie - samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 5 m3 i autopompą o wydajności 4500 l/ min, wyprodukowany w 2014 roku,


Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Agnieszka Zielonka

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wrześni powstała w 1868 roku, a jej założycielem i pierwszym naczelnikiem był mieszkaniec Wrześni - pan Hugon Scholtz.
Na początku swej działalności jednostka skupiła 31 członków czynnych, 178 wspierających oraz 339 obowiązkowych, dysponując następującym sprzętem: 1 sikawka, 1 drabina mechaniczna, 4 drabiny hakowe, 4 zwykłe, 1 wóz strażacki osobowy, 1 beczkowóz oraz 300 metrów węża parcianego.
Założyciel Pan Scholtz pełnił tę funkcję do roku 1905, a od 1906 roku funkcję naczelnika pełnił pan Franciszek Koczorowski aż do roku 1917. Po tym okresie do 1945 roku funkcje te pełnili następujący naczelnicy: Franciszek Kinos, Franciszek Koczorowski, Tadeusz Glabiszewski, Kazimierz Nowakowski, Bolesław Wojciechowski, Roma Krall. Niezależnie od naczelników funkcję prezesów od 1922 do 1945 pełnili panowie: Czesław Ciesielski, Stefan Dzieciuchowicz, Antoni Zamysłowski. Jednostka OSP posiadała również trębaczy, których zadaniem było informowanie za pomocą trąbki sygnałowej członków OSP i społeczeństwa miasta o zaistniałym pożarze. Trębaczami byli panowie Alojzy Rybicki, Hugo Ejchorst, Józef Podolak i Tomasz Pierzchliński.
Jednostka utrzymywana była z budżetu miasta, gdzie najniższe kwoty przeznaczone były na bezpieczeństwo publiczne. Dopiero w roku 1942 po upaństwowieniu policji wydatki na ten cel przejął skarb państwa, a budżet komunalny całą preliminowaną kwotę przeznaczył na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W tym okresie straż liczyła 40 członków czynnych umundurowanych i 46 nieczynnych.
Obok OSP istniała we Wrześni przymusowa straż pożarna, która w latach 1924-28 liczyła od 450 do 680 ćwiczących członków w wieku od 19-50 lat. Obie straże posiadały jednego naczelnika.
W latach 30 wzrosło zainteresowanie działalnością straży pożarnej i już w 1932 roku zorganizowano „Święto Strażaka” połączone z poświęceniem strażnicy we Wrześni. Trzeba tu powiedzieć, że w tym okresie sprzęt przeciwpożarowy w obu strażach był skromny.
W latach 1946 do chwili obecnej funkcje naczelników sprawowali: Franciszek Staniszewski, Leon Banaszak, Mieczysław Mleczak, Jan Matuszewski, Bolesław Kaczor, Franciszek Jędrzejczak, Paweł Haremza, Bogusław Piątek, Sebastian Kałużny a obecnie funkcję tą pełni Marcin Kałużny.
Funkcje Prezesa w tym okresie pełnili: Tadeusz Jerzykiewicz, Roman Kwiatkowski, Maksymilian Krawczyk, Bolesław Kaczor. Na chwilę obecną funkcję prezesa pełni druh Ignacy Szamburski.
W latach od 1945-1950 OSP liczyła około 50 członków, 150 członków wspierających zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych, którzy finansowo wspierali jednostkę.
Ponadto do 1948 roku istniała obowiązkowa straż pożarna. W wyżej wymienionym okresie jednostka OSP była dość dobrze wyposażona i to dzięki kwestom otrzymywanym z budżetu miasta Wrześni oraz ze składek członków wspierających i ich dobrowolnych datków.
Jednostka nasza posiada 2 sztandary. Jeden z nich pochodzi z roku 1968, natomiast drugi wręczony został w 1975 roku. Odznaczenie sztandaru poprzez nadanie najwyższego odznaczenia związkowego Złoty Znak Związku nadano na 130 rocznicę istnienia OSP w roku 1998.
W roku 1951 z uwagi na znaczny rozwój przemysłu i duże zagrożenie pożarowe powstało na terenie Wrześni pogotowie zawodowe, które początkowo posiadało w dyspozycji tylko kierowców-mechaników zawodowych a pozostali członkowie to ochotnicy. Zadaniem ich była obsługa samochodów i motopomp w czasie akcji ratowniczo- gaśniczych. W związku z oddaniem do użytku nowej siedziby Zawodowej Straży Pożarnej przy ulicy Wrocławskiej przeniesiono jej agendy łącznie z OSP do nowego obiektu. Jednostka ratowniczo-gaśnicza, która powstała we Wrześni wyręczyła całkowicie OSP z działań ratowniczo- gaśniczych w 1984 roku.
OSP jako stowarzyszenie pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w roku 2001. Obecnie jednostka liczy 26 czynnych druhów. Działalność jednostki skupia się na udziale w zawodach sportowo-pożarniczych oraz reprezentowaniu jej na zewnątrz poprzez udział pocztu sztandarowego w różnych uroczystościach organizowanych na terenie miasta, gminy i powiatu.
Druhowie wrzesińskiej jednostki OSP biorą również udział w akcjach ratowniczych, niosąc pomoc w usuwaniu skutków nawałnic, takich jak usuwanie powalonych konarów i drzew oraz wypompowywanie wody z zalanych budynków.