MENU

AKTUALNOŚĆ

Targi pracy

21 kwietnia 2016

W środę 20 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Politechnicznych we Września odbyły się Targi Pracy dla absolwentów szkół średnich. Podczas targów swoje stoisko zaprezentowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Odwiedzający nasze stoisko uczniowie mieli okazję porozmawiać o organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wrzesińskiego, zapoznać się z pracą w zawodzie strażaka, a także uzyskać informacje o naborach do szkół pożarniczych.

Równolegle do Targów Pracy odbywało się w szkole Forum Szkół i Pracodawców zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni dotyczące kształcenia młodzieży i przygotowania absolwentów do aktywnego poszukiwania pracy na terenie powiatu. W wydarzeniach tych komendę reprezentowali st. kpt. Tomasz Kotusiewicz oraz p. Magdalena Cieślak.

Opracowanie: st. kpt. Tomasz Kotusiewicz
Zdjęcia: KP PSP Września