MENU

AKTUALNOŚĆ

Eliminacje Powiatowe OTWP

21 marca 2013

W dniu wczorajszym – 20 marca poznaliśmy zwycięzców eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Tegoroczne zmagania odbyły się w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kołaczkowie a obserwował je Komendant Powiatowy PSP we Wrześni Robert Wojtkowiak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Janka oraz członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP.
Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Do testu pisemnego przystąpiło 11 uczniów podstawówki.

Grupę II stanowili gimnazjaliści w liczbie 14 osób,

natomiast w najstarszym przedziale wiekowym udział wzięło 9 uczniów.


Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie:
mł. bryg. Damian Jankowiak – przewodniczący,
st. kpt. Rafał Zasada – członek,
kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz – członek,
st. asp. Tomasz Jankowski – członek,
Anna Pacholska – sekretarz
W pierwszej części eliminacji uczestnicy rozwiązywali test wiedzy składający się z 30 pytań. Następnie komisja wyłoniła 15 finalistów, po 5 z każdej kategorii, którzy mieli za zadanie udzielić ustnej odpowiedzi na 5 wcześniej wylosowanych zagadnień.
Zwycięzcami tegorocznych eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Klaudia Sztuka z Miłosławia,
2. Jakub Walkiewicz z Miłosławia,
3. Natalia Przysiuda z Miłosławia.


II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Albert Wędrowicz z Miłosławia,
2. Marcin Krzyżański z Miłosławia,
3. Anna Ślugaj z Pyzdr.


III grypa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Dariusz Górecki – ZSP we Wrześni,
2. Faustyna Nowicka – LO we Wrześni,
3. Anna Gromadzińska – LO we Wrześni.


Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych wystartują w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 13 kwietnia br. w Ostrowie Wielkopolskim.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni