MENU

AKTUALNOŚĆ

Uroczystości pogrzebowe śp. st. bryg. w st. spocz. Henryka Zasada byłego Komendanta Rejonowego i Powiatowego Państwowej Straży Pożarnych we Wrześni

20 czerwca 2012

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z głębokim żalem zawiadamia, iż w dniu 19.06.2012r. zmarł st. bryg. inż. w st. spocz. Henryk Zasada.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 22.06.2012r. Msza Święta zostanie odprawiona w kościele Farnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa we Wrześni o godz. 11.45 natomiast ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12.45 na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki we Wrześni.

Henryk Zasada ur. się 03.07.1947 r. w Wysokiej w dawnym woj. bydgoskim obecnie woj. wielkopolskie w rodzinie o strażackich tradycjach. Miał 3 siostry i młodszego brata. Ojciec z zawodu był kominiarzem, a co najważniejsze był naczelnikiem OSP w Wysokiej. Matka nie pracowała zawodowo, zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Mając sześć lat dostał swój pierwszy mundur strażacki. W wieku 14 latukończył szkołę podstawową w Wysokiej. Później nadeszły czasy ogólniaka w Łobżenicy, miejscowość oddalonej o 18 km. od Wysokiej. W tamtym okresie po raz pierwszy przyszły komendant wyjeżdżał do pożarów. Miał już około 17 lat. W 1965 r. zdał maturę. Po maturze ze względu na ciężkie czasy, jakie wtedy nadeszły dla jego rodzinny, pracował w Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowej w Wysokiej i zastanawiał się nad wyborem studiów. Po namowieze strony ojca i znajomych zdecydował się na Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Po zdaniu egzaminów został skierowany na odbycia praktyki zawodowej od 01.10.21966 do 31.08.1967 w Zawodowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Tam przeszedł prawdziwą szkołę życia. Jesienią 1967 r. wrócił do szkoły, po dwóch latach teorii, nadszedł czas na rok praktyki zawodowej w jednostce terenowej w Trzciance Lubuskiej. Pracował na różnych stanowiskach. W trakcie praktyki pisał pracę dyplomową, a także wraz z czterema kolegami przez miesiąc przebywał w Komendzie Powiatowej we Wrześni. Po miesiącu przygotowań, obronie pracy dyplomowej12.09.1970 r. odbyła się promocja i awans na starszego aspiranta pożarnictwa. Po promocji, z dniem 01.10.1970 r. został zatrudniony w Zarządzie Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych na stanowisku Komendanta Straży Pożarnej w porcie lotniczym Bydgoszcz. Z Bydgoszczy wrócił do Trzcianki, tam pracował do 01.06.1973 r.
W dniu 24.12.1971 r. zawarł związek małżeński z Ewą Krzewińską wychowując razem trzy córki (z których jedna jest pracownikiem KP PSP we Wrześni) i syna (obecnie funkcjonariusza KP PSP we Wrześni).

Od 01.07.1973 r. Henryk Zasada rozpoczął pracę we Wrześni zajmując stanowiska:
• Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni w okresie od 01.07.1973r. do 31.05.1975r.
• Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych we Wrześni w okresie od 01.06.1975r. do 31.01.1992.r.

• Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w okresie od 01.02.1992r. do 31.12.1998.r.
• Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w okresie od 01.01.1999r. do 15.04.1999r.
Przez 3 kadencję był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP woj. poznańskiego.
Z dniem 15 kwietnia 1999r przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Henryk Zasada podczas swojej wieloletniej służby został odznaczony:
• 1978r.- Brązowe odznaczenie im. Janka Krasickiego
• 1982r. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
• 1983r.- Srebrny Krzyż Zasługi

• 1985r.- Medal 40- lecia PL Polski Ludowej
• 1986r.- Medal za Ofiarność i Odwagę
• 1986r.- Odznaka honorowa zasłużony funkcjonariusz pożarnictwa
• 1989r.- Brązowa odznaka za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej
• 1999r.- Srebrny Krzyż Zasługi

Za pracę w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych nadano mu najwyższe odznaczenie związkowe – Złoty Znak Związku OSP.