MENU

AKTUALNOŚĆ

Turniej Bezpieczeństwa dla Gimnazjów Gminy Września

20 czerwca 2008

Dnia 16 czerwca 2008 roku na terenie ośrodka LOK we Wrześni odbył się Turniej Bezpieczeństwa. Organizatorem przedsięwzięcia w ramach jednego z programów prewencyjnych była Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. Do współpracy zostały włączone także: Straż Miejska, Polski Czerwony Krzyż oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, która reprezentowana była przez st. asp. Sławomira Prusakiewicza oraz stażystkę Joannę Dolatę. Każda jednostka przygotowała dla uczestników, którymi byli uczniowie 6 gimnazjów z gminy Września, tematyczne konkurencje. Razem startowało 6 drużyn w składach 3 osobowych. Nie zabrakło konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, strzelania z wiatrówki, rowerowego toru przeszkód, a funkcjonariusze Straży Pożarnej przygotowali test oparty o wiedzę praktyczną oraz zadanie z 20 metrowym wężem strażackim. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy, przyczyniliśmy się do poprawy bezpieczeństwa oraz rozbudziliśmy w młodzieży zdolność przewidywania skutków nieodpowiedzialnych zachowań.