MENU

AKTUALNOŚĆ

Zapoznanie z obiektem, ćwiczenia, podsumowanie.

20 marca 2013

Pierwsze w tym roku ćwiczenia zgrywające dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przeprowadzono w dniu wczorajszym – 19 marca na terenie Fabryki Wsporników EUR – NEPA w Otocznej. W manewrach poprzedzonych zajęciami zapoznania z obiektem prócz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP we Wrześni uczestniczyli druhowie z OSP Węgierki i OSP Gozdowo. Scenariusz zaplanowanych ćwiczeń przewidywał dwa zdarzenia. Pierwszym był pożar hałdy trocin składowanych na placu zakładu, gdzie zadaniem strażaków było podanie dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu oskrzydlającym

oraz zbudowanie zasilania ze zbiornika przeciwpożarowego z wykorzystaniem motopompy pływającej Niagara. Jeszcze przed uruchomieniem pompy ratownicy musieli wykonać otwór w kilkucentymetrowej warstwie lodu pokrywającej zbiornik.

Do zadań tych skierowano dwa zastępy – GCBA z JRG Września i GBA z OSP Gozdowo. Drugie założenie przewidziane dla strażaków z OSP Węgierki obejmowało udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuację osoby poszkodowanej (manekina) na noszach typu deska z wysokości ponad 5 metrów. W tym celu druhowie wykorzystali jedną z drabin pożarniczych będącą na wyposażeniu samochodu.

Podczas ćwiczeń sprawdzono przygotowanie ratowników do wyznaczenia miejsca do lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

oraz umiejętność prawidłowej obsługi pilarki do drewna.

Ocenie podlegał również proces decyzyjny Kierującego Działaniem Ratowniczym, w tym: czy podzielono teren akcji na odcinki bojowe oraz czy na potrzeby łączności wprowadzono dodatkowo kanał ratowniczo – gaśniczy.
Podsumowanie manewrów odbyło się w remizie jednostki OSP w Węgierkach.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: st. kpt. Rafał Zasada