MENU

AKTUALNOŚĆ

Narada podsumowująca działalność KP PSP we Wrześni w roku 2018

20 lutego 2019

Dziś, 20 lutego o godzinie 10:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni rozpoczęła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego w roku 2018.
W podsumowaniu ubiegłego roku uczestniczyli:
• wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu – bryg. Andrzej Bartkowiak,
• starosta wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz,
• przewodniczący Rady Powiatu – Marek Przyjemski,
• burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego,
• prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka oraz komendanci gminni OSP,
• komendant Zakładowej Straży Pożarnej w fabryce VW Poznań – oddział Września – Grzegorz Gralewicz,
• przewodniczący Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP we Wrześni – asp. sztab. Robert Nowaczyk,
• przedstawiciele lokalnych mediów,
• funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni wrzesińskiej komendy.

Przybyłych gości przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – mł. bryg. Piotr Trawiński.

Następnie dokonał podsumowania ubiegłorocznej działalności pionu organizacyjno-kadrowego, finansowego oraz kontrolno-rozpoznawczego wrzesińskiej komendy.

Kolejnym punktem narady było przedstawienie zagadnień operacyjno – szkoleniowych, kwatermistrzowsko – technicznych oraz działalności jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Zbiorczego podsumowania minionego roku ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowej siedziby dla komendy powiatowej oraz jednostki ratowniczo – gaśniczej dokonał z-ca komendanta powiatowego– bryg. Damian Jankowiak.
Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań jako pierwszy przemówił wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu – bryg. Andrzej Bartkowiak, który w swym wystąpieniu przedstawił kilka najważniejszych danych statycznych za ubiegły rok z całej Wielkopolski oraz podziękował wszystkim strażakom, zawodowym i ochotnikom za ogromny wkład i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Następnie przemówił starosta wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz 

oraz prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka.

Ostatnim punktem narady było uroczyste przekazanie dokumentów i kluczyków od drabiny mechanicznej SCD 41,

sprzętu pożarniczego oraz uzbrojenia osobistego zakupionego i pozyskanego w ubiegłym roku. 

Przekazania dokonał wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu oraz starosta wrzesiński.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak