MENU

AKTUALNOŚĆ

Eliminacje powiatowe OTWP

19 marca 2015

W dniu wczorajszym – 18 marca w Nekielskim Domu Kultury przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wrześni oraz Komenda Powiatowa PSP we Wrześni, która wystawiła komisję sędziowską w składzie:
bryg. Damian Jankowiak – przewodniczący,
st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz – członek,
st. kpt. Marek Mikołajczak – sekretarz,
Turniej składał się z dwóch części.
Część pisemna, do której przystąpiło 36 finalistów eliminacji gminnych:
• 13 uczniów szkół podstawowych – I grupa wiekowa,
• 12 uczniów szkół gimnazjalnych – II grupa wiekowa,
• 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – III grupa wiekowa,
składała się z zestawu 30 pytań.

Część ustna, do której zakwalifikowało się 6 uczniów z pierwszej grupy wiekowej oraz po 5 uczniów z drugiej i trzeciej grupy wiekowej. Zadaniem finalistów było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pięć wylosowanych pytań.

Zwycięzcami tegorocznych eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Karina Kaczmarek – SP z Grabowa Królewskiego,
2. Marcin Warczygłowa – SP z Grabowa Królewskiego,
3. Magdalena Bzowa – SP z Czeszewa.

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Marika Matuszak – ZS z Orzechowa,
2. Paweł Kupś – Gimnazjum z Miłosławia,
3. Jakub Niezgoda – ZS z Otocznej.

III grypa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Dariusz Tomaszewski – ZSP z Wrześni,
2. Marcin Krzyżański – ZSR z Środy Wielkopolskiej,
3. Jakub Szkudlarek – ZSP z Wrześni.

Fundatorem nagród dla finalistów było Starostwo Wrzesińskie oraz Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, a poczęstunek dla wszystkich uczestników i organizatorów turnieju zapewnił Urząd Miasta i Gminy w Nekli.
Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wystartują w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 18 kwietnia br. w Gołuchowie w powiecie pleszewskim.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni