MENU

AKTUALNOŚĆ

8 pożarów traw w dwa dni

19 marca 2012

Tylko w ostatnią sobotę i niedzielę strażacy z powiatu wrzesińskiego wyjeżdżali osiem razy do pożarów traw. Siedem z nich miało miejsce na terenie gminy Września a dokładnie w: Nowym Folwarku, Grzybowie, Sokołowie, Gozdowie, Radomicach oraz w samej Wrześni na ulicy Legii Wrzesińskiej i Objazdowej. Do jednego doszło w Krzywej Górze w gminie Kołaczkowo. Największe zagrożenie stwarzał pożar we Wrześni na ulicy Objazdowej, gdzie bezpośrednio zagrażał ok. 70 autom znajdującym się w pobliskim komisie samochodowym.

Do tego zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 14.45. Działania strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych wody na palącą się trawę i dogaszaniu jej przy użyciu tłumic. Tylko przy tym zdarzeniu dzięki szybkiej akcji udało się uratować mienie wartości ok. 1.400 tys. złotych. Spłonęła trawa na powierzchni ok. 0,5 hektara.


W ubiegły weekend do akcji związanych z gaszeniem pożarów traw dysponowani byli również druhowie z Kołaczkowa, Gozdowa, Marzenina i z sąsiedniego powiatu gnieźnieńskiego – Czerniejewa.
Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni
W tym miejscu chcemy wszystkim przypomnieć:

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
• Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Więcej na temat pożarów traw: NIE WYPALAJMY TRAW