MENU

AKTUALNOŚĆ

Akcja profilaktyczna „Zgaś ryzyko”

18 czerwca 2015

W ostatnim tygodniu wrzesińscy strażacy dwukrotnie uczestniczyli w imprezach plenerowych w ramach programu ograniczającego liczbę ofiar pożarów „Zgaś ryzyko”.
Pierwszy z pokazów odbył się 13 czerwca w Zespole Szkół w Nowym Folwarku. Strażacy praktycznie zaprezentowali obsługę gaśnic proszkowych, które stanowią zabezpieczenie obiektu szkoły.

W trakcie pobytu dzieci wraz z rodzicami mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przy pięknej pogodzie panującej tego dnia dużą atrakcją dla najmłodszych było podawanie wody z linii szybkiego natarcia.

We wtorek 16 czerwca strażacy wyjechali na strzelnicę myśliwską do Podstolic, gdzie odbywał się obóz sprawnościowy młodzieży klasy strażackiej Zespołu Szkół Mechanicznych z Poznania.

Jednym z zadań przygotowanych dla uczniów było budowanie linii głównej i gaśniczych od samochodu strażackiego.

Ubranie kompletnego stroju strażaka przystępującego do gaszenia pożaru było również nowym doświadczeniem dla młodzieży. Nie zabrakło także instruktażu dot. obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego

oraz pokazu wyposażenia jednego z aut wrzesińskiej JRG.

Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni