MENU

AKTUALNOŚĆ

Szkolenie dla strażaków OSP w zakresie zagrożeń od prądu elektrycznego

18 maja 2016

W dniu 16 maja zakończono cykl szkoleń z zakresu rozpoznawania infrastruktury elektroenergetycznej oraz zagrożeń stwarzanych przez prąd elektryczny zorganizowanych przez tutejszą komendę i skierowanych do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wrzesińskiego.

W zajęciach, które przeprowadzono we wszystkich pięciu gminach uczestniczyło 103 druhów z 12 jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i 43 druhów z 10 jednostek OSP poza KSRG.
W trakcie szkolenia przedstawiono następujące zagadnienia:
• oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka,
• podstawowe informacje o sieciach elektroenergetycznych z podziałem na linie niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

• zachowanie bezpiecznych odległości od linii podczas wykonywania prac pod napięciem,
• postępowanie przy zerwanych przewodach linii elektroenergetycznych leżących na drogach i pojazdach,

• podstawowy sprzęt oraz odzież zabezpieczająca strażaka przy tego typu akcjach,

• możliwości wyłączenia napięcia w sieci elektroenergetycznej, współpraca z pogotowiem energetycznym.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września