MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowy Dzień Strażaka 2012

18 maja 2012

Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się dziś – 18 maja na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Tradycyjne uroczystość zapoczątkowała o godz. 11.00 polowa, koncelebrowana Msza Św., sprawowana przez Kapelana Powiatowego Strażaków PSP – ks. Mirosława Stawickiego w asyście kapelanów gminnych.

Punktualnie o godz. 12.00 dowódca uroczystości – st. kpt. Marek Mikołajczak złożył meldunek przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Robertowi Klonowskiemu. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt, przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Robert Wojtkowiak.

W uroczystościach uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej PSP we Wrześni, druhowie Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, grono strażaków emerytów oraz licznie przybyli goście, a wśród nich Poseł na Sejm – Krystyna Poślednia, Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz, przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Robert Klonowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Grzegorz Kaźmierczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka, burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych powiatu wrzesińskiego, księża kapelani, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujący ze strażą pożarną oraz lokalne i regionalne media.
Tradycyjnie, obchody były okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe, które w dniu dzisiejszym otrzymali:
• Złoty Znak Związku – dh Zbigniew Przybyła,


• Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” - kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz, asp. Paweł Kapsa,


• Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Pan Dionizy Jaśniewicz, Tomasz Kałużny, Zbigniew Skikiewicz,


• Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – ogn. Robert Gogolik,


• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – asp. Tomasz Jankowski, st. ogn. Mariusz Kowalski, Pani Beata Walkowiak, Pan Karol Krysiński, Mirosław Lisiecki, Jan Nowak,


• stopień starszego kapitana – kpt. Rafał Zasada,


• stopień starszego aspiranta – asp. Rafał Kowalski,


• stopień młodszego ogniomistrza – st. sekc. Maciej Krystkowiak, st. sekc. Marek Nawrocki, st. sekc. Sławomir Pruchnik,

• stopień starszego sekcyjnego – sekc. Tomasz Dolata, sekc. Artur Nather,


• Medal Okolicznościowy z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej – Pan Dionizy Jaśkiewicz,


• Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych – st. kpt. Marek Mikołajczak,


• Z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania i podziękowaniami za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: mł. bryg. Robert Wojtkowiak, mł. bryg. Damian Jankowiak, st. kpt. Sonia Gawarecka, asp. sztab. Przemysław Konieczny, st. asp. Rafał Kowalski, asp. Piotr Dziczkaniec, st. ogn. Piotr Makowski, st. ogn. Anna Kasprzak, st. ogn. Jan Kucia, st. ogn. Leszek Pacholski, st. ogn. Paweł Sanok,


• Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Komendant Powiatowy PSP we Wrześni w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego wyróżnili następujących funkcjonariuszy – st. asp. Robert Nowaczyk, st. ogn. Mariusz Kowalski, ogn. Robert Gogolik, mł. ogn. Adrian Krauze,


• Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wyróżnili:
 dh Marcina Kaczmarka z OSP Miłosław jako Strażaka Roku 2011
 dh Krzysztofa Zielichowskiego z OSP Węgierki jako Działacza OSP Roku 2011
 Ochotniczą Straż Pożarną w Lisewie jako Jednostkę OSP roku 2011

Uroczystość zakończyła tradycyjna strażacka grochówka.

Tekst: st. kpt. M. Mikołajczak
Zdjęcia: st. asp. Robert Brzymyszkiewicz