MENU

AKTUALNOŚĆ

Dni Otwartej Strażnicy

18 lutego 2014

„Dni otwartej strażnicy”

Począwszy od miesiąca marca br. w ramach prewencji społecznej wrzesińscy strażacy rozpoczynają cykl zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy pod nazwą „Dni otwartej strażnicy”.

Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

przy ul. Wrocławskiej 44

zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca

w godzinach 10:00 – 13:00.

W trakcie spotkania ze strażakami będzie można poznać specyfikę służby strażaka oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia. Wizyta w Komendzie będzie także okazją do obejrzenia sprzętu jakim dysponują wrzesińscy strażacy. W trakcie spotkania poruszane będą następujące zagadnienia:

Prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz zwiedzanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej:

·         prezentacja wozów bojowych,

·         pokaz możliwości sprzętowych m.in. zestawów hydraulicznych, pneumatycznych, aparatów ochrony dróg oddechowych itp.

·         prezentacja umundurowania specjalnego strażaka, a dla osób chętnych możliwość jego ubrania także z dodatkowym wyposażeniem ratownika,

·         zwiedzanie obiektu Komendy Powiatowej PSP we Wrześni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Prelekcja na temat występowania zagrożeń oraz podstawowych zasad postępowania:

·         zasady alarmowania służb ratowniczych o zdarzeniu,

·         postępowanie w przypadku pożaru i dużego zadymienia,

·         postępowanie w przypadku ulatniania się gazu,

·         postępowanie w przypadku załamania się lodu,

·         postępowanie w przypadku zapalenia się tłuszczu,

·         postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego,

·         postępowanie w przypadku burz i nawałnic,

·         bezpieczne zachowania nad wodą,

·         ogniska oraz wypalanie pozostałości roślinnych – liście, gałęzie, trawy,

Podstawowe elementy pierwszej pomocy:

·         pierwsza pomoc – resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

·         pierwsza pomoc w przypadku poparzeń,

·         pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem,

·         pierwsza pomoc w przypadku zatrucia tlenkiem węgla,

·         pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

·         pierwsza pomoc w przypadku zasłabnięcia.

Zasady naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Serdecznie zapraszamy.