MENU

AKTUALNOŚĆ

Uroczyste podpisanie Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2010 - 2020

17 listopada 2010

W dniu 16 listopada b.r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu została uroczyście podpisana Strategia Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2010 – 2020. Strategię akceptował Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu – nadbrygadier Wojciech Mendelak oraz Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest usystematyzowanie dotychczasowych wysiłków, mających na celu optymalizację przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zagrożenia w kontekście wszystkich podmiotów tworzących jak i wspomagających krajowy system ratowniczo – gaśniczy na poziomie powiatu. Opracowana strategia wpisuje się w podstawowe dokumenty programowe – dotyczące rozwoju kraju, województwa i powiatu, a także opiera się na „Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010 – 2020” opracowanej przez KW PSP w Poznaniu. W/w dokument zawiera trzy główne cele do osiągnięcia. Są to:
• Stworzenie skutecznego zintegrowanego systemu ratowniczego.
• Stworzenie skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom, w tym wypadkom ratowników.
• Zapewnienie optymalnych zasobów ratowniczych, technicznych i infrastrukturalnych na potrzeby systemu ratowniczego.
W ramach wyznaczonych celów ustalono najważniejsze priorytety oraz zakres działania w ramach poszczególnych zadań.