MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowy Dzień Strażaka 2013

17 maja 2013

W piątek 17 maja, tradycyjnie na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody zapoczątkowała koncelebrowana, polowa Msza Św., pod przewodnictwem Kapelana Powiatowego Strażaków PSP – ks. Mirosława Stawickiego w asyście kapelanów gminnych.

Po zakończeniu nabożeństwa, punktualnie o godz. 12:00 rozpoczęto uroczysty apel, podczas którego dokonano wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. W tym roku otrzymali je:
• Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – st. asp. Rafał Kowalski,
• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Pan Romuald Juściński, Pan Jan Michalski,


• stopień starszego kapitana – kpt. Tomasz Kotusiewicz, kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz,


• stopień starszego ogniomistrza – ogn. Robert Gogolik, ogn. Przemysław Tomczak,
• stopień ogniomistrza – mł. ogn. Adrian Krauze, mł. ogn. Robert Majchrzak,
• stopień młodszego ogniomistrza – st. sekc. Sławomir Kazimierski,
• stopień starszego sekcyjnego – sekc. Krzysztof Błaszak, sekc. Mariusz Kowalski, sekc. Krystian Przybyła,


• stopień starszego strażaka – str. Arkadiusz Szatkowski,


• Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Komendant Powiatowy PSP we Wrześni w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego wyróżnili następujących funkcjonariuszy – st. asp. Robert Brzymyszkiewicz, asp. Paweł Kapsa, ogn. Robert Majchrzak, st. sekc. Krystian Przybyła,


• Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wyróżnili:
 druha Jarosława Matuszaka z OSP Miłosław jako Strażaka Roku 2012,
 druha Zdzisława Idziaszka z OSP Wszembórz jako Działacza OSP Roku 2012,
 Ochotniczą Straż Pożarną w Pietrzykowie jako Jednostkę OSP roku 2012,


• Odznakę „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” – Pan Zbigniew Rogoziński.


W uroczystych obchodach Powiatowego Dnia Strażaka uczestniczyli:
• Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz,
• Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Lech Janiak,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka wraz z członkami Zarządu Powiatowego i Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych,


• burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych powiatu wrzesińskiego,
• księża kapelani oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży,
• grono strażaków wrzesińskiego Koła Emerytów,
• przedstawiciele instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujący ze strażą pożarną oraz lokalne i regionalne media.

Na zakończenie akademii zebrani uczestnicy mieli możliwość zobaczenia ubiegłorocznych laureatów przeglądu małych form teatralnych nawiązujących do tematyki zapobiegania pożarom, jaki odbył się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Swój występ zaprezentowali uczniowie wrzesińskiego Gimnazjum nr 1.


Uroczystości tradycyjnie zakończyła strażacka grochówka.

Tekst: st. kpt. M. Mikołajczak
Zdjęcia: asp. Piotr Dziczkaniec