MENU

AKTUALNOŚĆ

Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

17 kwietnia 2019

09 kwietnia 2019 r. odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zmagania odbywały się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Kołaczkowie, którego pomieszczeń użyczyła dyrektor placówki Stefania Felicka. Wśród przybyłych gości byli m.in. Starosta Powiatu Wrzesińskiego Dionizy Jaśniewicz, Wójt Teresa Waszak, Komendant Powiatowy PSP we Wrześni Piotr Trawiński, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Grzegorz Gralewicz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Andrzej Janka, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Michał Stefański, członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP.


Uczestnicy turnieju podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe. W grupie I szkół podstawowych do testu pisemnego przystąpiło 10 osób. Grupę II stanowili uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjalnych w liczbie 15 osób, natomiast w najstarszym przedziale wiekowym młodzieży szkół ponadgimnazjalnych udział wzięło 14 uczniów.
Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie:
bryg. Damian Jankowiak – przewodniczący,
mł.bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz
mł.ogn. Jakub Nawrocki

W pierwszej części uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań, po czym komisja wyłoniła 15 finalistów, po 5 z każdej kategorii, którzy to odpowiadali ustnie na 5 wcześniej wylosowanych zagadnień.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Iga Trawińska (SP Miłosław)
2. Antoni Dobrowolski (SSP Kołaczkowo)
3. Szymon Szalaty (ZSP Kołaczkowo)

II grupa wiekowa (gimnazja):
1. Mateusz Tyc (Gimnazjum Pyzdry)
2. Mateusz Wrzaskowski (SP Pyzdry)
3. Karolina Kokocińska (ZSP Kołaczkowo)

III grypa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1.Kacper Sikora (LO Września)
2. Jakub Andrzejewski (ZSP Września)
3. Karina Kaczmarek (LO Września)


Opracowała: st.str. Magdalena Cieślak
Zdjęcia: Michał Stefański