MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia - Tarkett Polska Sp. z o.o.

16 września 2010

W dniu 14 września przeprowadzono ćwiczenia zgrywające dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakładzie Tarkett Polska
Sp. z o.o. zajmującego się produkcją paneli podłogowych, mieszczącego
się w Orzechowie przy ulicy Miłosławskiej. Manewry rozpoczęto krótko po godz. 11.00. Przed przyjazdem pierwszych zastępów straży pożarnej zakład przeprowadził ewakuację pracowników oraz rozłączył zasilanie w energię elektryczną. Na ćwiczenia zadysponowano łącznie 4 samochody gaśnicze
z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Wrześni oraz jednostki
OSP z Orzechowa i Czeszewa. Do głównych zadań strażaków należało:
• natarcie bojowe na palące się pomieszczenie magazynowe,
• praca ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
• zlokalizowanie i ewakuacja dwóch osób poszkodowanych,
• udzielenie pomocy przedmedycznej poszkodowanym,
• ćwiczenie z wykorzystaniem zestawu R1 oraz fantomu do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Ocenie poddano również współdziałanie zastępów na miejscu akcji
z uwzględnieniem zasad łączności radiowej oraz wykonywanie zadań zgodnie
 z przepisami BHP.
Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń omówiono z osobami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo zakładu oraz strażakami uczestniczącymi w manewrach.